עדכוני אוגוסט 2021

מענקים

בהמשך למאמרים קודמים>> נזכירכם שעדיין ניתן לקבל מענקים בגין ירידה בשיעור של לפחות 40% בהכנסות מאי-יוני 2021. זאת לעומת החודשים המקבילים ב-2019. 

למענק זכאים גם עצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אש"ח שמחזור ההכנסות שלהם נפגע לפחות ב-25%. גם זאת  לעומת התקופה המקבילה ב-2019.

את הבקשות לכל המענקים ניתן להגיש עד ליום ה-15 באוקטובר 2021.

אנו ממליצים לכל העסקים שחוו ירידה כאמור למהר ולהגיש בקשה למענק.

דמי בידוד למעסיקים

ביום 5.8.2021 פורסם המשך החוק בעניין שיפוי המעסיקים בתשלום לדמי בידוד. החוק כולל את הארכת התשלום, אך כולל גם מספר שינויים, כדלקמן:

  • אפשר לקבל תשלום עבור תקופות בידוד שהתחילו עד 31.10.21.
  • עובד שלא התחסן יהיה זכאי לתשלום בשיעור מופחת של 75% מדמי הבידוד. אם העובד מנוע מלקבל חיסון הוא יהיה זכאי לתשלום מלא.
  • הורה מחוסן או מחלים ששמר על ילדו בזמן הבידוד זכאי לקבל 100% מדמי הבידוד, רטרואקטיבית מ-1.1.21 עד ה-4.8.21.זאת בתנאי שתקופת הבידוד של הילד דווחה למשרד הבריאות בזמן אמת.
  • המעסיק מחויב לקבל מההורה הצהרה לפיה הוא ההורה היחיד ששהה בבידוד ושמר על הילד בתקופת הבידוד.
  • תקופת הבידוד המקסימלית שעבודה ניתן לקבל דמי בידוד קוצרה ל-7 ימים.
  • עבור תקופות בידוד שהתחילו עד ה-4.8.21 – ניתן להגיש בקשה עד 60 יום מתחילת החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד. 
  • עבור תקופות בידוד שהתחילו מ-5.8.21 – ניתן להגיש בקשה עד 90 יום מתחילת החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד.

אנו ממליצים לכל מעסיק /עובד ששהו בבידוד לבחון באם הוא זכאי לשיפוי מביטוח לאומי/ מקום העבודה.

האם מגיע לכם החזר ממיטב דש?

בעקבות תביעה ייצוגית קבע בית המשפט ב-25.8.21 שבית ההשקעות מיטב דש העלה בשנת 2007 את דמי הניהול שגבה מעמיתי הגמל שלו בניגוד להסכמים. השופטת חייבה את בית ההשקעות להחזיר מעל לרבע מיליארד ש"ח לעמיתים (1500 ש"ח בממוצע למעל ל-150 אלף איש). לכתבה המלאה >>

אנו ממליצים לבחון באם גם אתם בין העמיתים הזכאים להחזר מבית ההשקעות. כמו כן, מומלץ לבחון שוב את גובה דמי הניהול שאתם משלמים לבתי ההשקעות ולהשוותם לנהוג ולמקובל בשוק.

חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בתקופת חל"ת  

ביטוח לאומי פירסם לאחרונה את חוזר מעסיקים 1496 שמטרתו להבהיר מתי חלה חובת תשלום דמי ביטוח על מעסיק בגין עובדים שהיו בחל"ת.

בעיקרון, המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח עבור החודשיים הראשונים שבהם עובד נמצא בחל"ת. בהתאם לחוק, נקבעה הוראת שעה המקנה פטור מתשלום זה למעסיק שעובדו היה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה.

על המעסיקים לדווח בדיווחי 126 על העובדים שהיו בחל"ת בקוד 22. הפטור בהוראת השעה הוא מהתשלום אך לא מהדיווח!

אנו ממליצים למעסיקים להקפיד על דיווח נכון, כדי למנוע בעיות ואי הבנות בעתיד.