חופשה ללא תשלום בגין נגיף הקורונה

לקוחות וחברים יקרים, בהמשך לחוזרים הקודמים>>, ובשל שאלות רבות בנושא, להלן מידע החשוב לעובד שיוצא לחל"ת בשל נגיף הקורונה ולמעסיקו.

 כדי להקל עליכם, כללנו קישורים והפניות להנחיות והטפסים הרלוונטיים.

 • במהלך החל"ת העובד לא יקבל שכר ולא ינוכו ממנו ימי חופשה ממכסת החופשה שלו.
 • עובדים שהוצאו לחל"ת של 30 יום ויותר החל מה-1.3.20 בשל צמצומים עקב התפשטות הקורונה, עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, למרות שלא פוטרו.
 • על פי המוסד לביטוח לאומי, דמי האבטלה ישולמו החל מתחילת החל"ת. מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו.
 • עובדים אלה צריכים לבצע רישום ראשוני  באתר לשכת התעסוקה באינטרנט.
 • מי שיירשם בשירות התעסוקה עד ה-19.3.2020, ייחשב כאילו הוא נרשם עד ה-15.3.2020.
 • יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות פיזית במרכזי השירות.
 • העובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בתנאי שיעמדו בשאר תנאי הזכאות.
 • ניתן להגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי. אין צורך להגיע פיזית לסניפי הביטוח הלאומי. לתביעה יש לצרף אישור מעסיק על תקופת ההעסקה והשכר.
 • לחישוב דמי האבטלה, ניתן להיכנס למחשבון דמי האבטלה באתר הביטוח הלאומי.
 • המעסיק אינו צריך לבצע הפרשות לקרנות הפנסיה/ ביטוח פנסיוני עבור הימים שהעובדים היו בחל"ת. על העובד לדאוג לשמירת הזכויות הפנסיוניות באופן עצמאי.
 • באם העובד אינו מקבל דמי אבטלה, על המעסיק חלה החובה לשלם את דמי הביטוח הלאומי של העובד בחודשיים הראשונים שבהם העובד שוהה בחופשה.