עדכוני קורונה חשובים 11.10.20

בהמשך "לחוזרים הקודמים>>" שכתבנו, ולאור שפע המידע בנושא המענקים, הבלבול וחוסר המודעות לנושא, החלטנו לרשום את המענקים הרלוונטיים היום לעסקים קטנים (עד 100 מיליון ₪). שימו לב:

1. לצערנו, עסקים רבים כלל לא מודעים למענקים שמגיעים להם. שימו לב שעסק שנפגע משמעותית, זכאי בדרך כלל ל-2 מענקים עבור כל תקופת דיווח.

2. ישנם מענקים שמועד הגשתם מתקרב (עידוד תעסוקה, מקדמות). כדאי שלא לפספס!