חוזר 12.22- נתונים כלכליים שנת 2022

נתונים כלכליים בשנת 2022

בהמשך לחוזר הקודם המתייחס לסוף שנת 2022, להלן מספר נתונים מעניינים על כלכלת ישראל בשנה זו:

עודף תקציבי – לראשונה מאז 1987, השנה הסתיימה בעודף תקציבי ולא בגרעון! ההכנסות עלו בכ-10 מיליארד ש"ח על ההוצאות. למידע נוסף.

אינפלציה– מדד המחירים לצרכן עלה בשנת 2022 ב-5.3%. מדובר בעלייה הגבוהה ביותר מאז שנת 2002. (בשנת 2021 האינפלציה היתה 2.8%).

תל"ג (תוצר לאומי גולמי) – ישראל נמצאת בין ה-20 המדינות המובילות בעולם בתוצר לנפש ועברה אפילו את גרמניה. נכון ל-12.2021 התל"ג לנפש עומד על 50,790 דולר לנפש. התל"ג צפוי להתקרב ל- 55 אלף דולר בסוף 2022 (טרם התפרסם נתון סופי). 

צמיחה– טרם התפרסם נתון סופי, אך התחזית האחרונה של משרד האוצר צופה צמיחה שנתית של 6.3%- הגבוהה ביותר מבין מדינות ה-OECD.

אבטלה – גם כאן טרם התפרסם נתון סופי. שיעור האבטלה הגיע לשפל של 3.1% באפריל 2022, ומאז נמצא במגמת עלייה. נראה שיהיה בין 4% ל-4.5% בדצמבר 2022. (אגב- שיעור התעסוקה בישראל בחודש דצמבר 2022 עמד על 61%).

נזכירכם שמדינת ישראל מנתה בסוף 2022 כ-9.656 מיליון תושבים.

תחזית לבאות – למי שמתעניין, להלן נתונים ממחלקת המחקר של בנק ישראל.