הקצאת חשבוניות

הקצאת מספרי חשבוניות על ידי רשות המיסים

החל מ-5.5.24 תיכנס לתוקף הוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים.

משמעות ההוראה היא שמקבל חשבונית בסכום העולה על 25,000 ש"ח יהיה זכאי לנכות את המע"מ רק אם על גבי החשבונית יופיע מספר הקצאה שהוקצה ע"י רשות המיסים.

העוסק שיוציא את החשבונית יידרש לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע"מ מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית המס. ללא מספר זה, הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע"מ.

מוציא החשבונית מחויב לעשות זאת לפי דרישת הקונה.

סכום המינימום של החשבונית הנדרשת בהקצאה כזאת אמור לרדת בשנים הבאות.

ההקצאה אינה רלבנטית בעסקאות בין עוסק לאדם פרטי.

ההקצאה אינה רלבנטית בעסקאות פטורות ממע"מ או בעסקאות שחל עליהן מע"מ בשיעור אפס.

חברה המפיקה רק חשבוניות בודדות מעל 25,000 ₪ בשנה יכולה להנפיק חשבוניות באופן ידני דרך פורטל אתר רשות המיסים.

לחברה המפיקה חשבוניות רבות מעל 25,000 ש"ח מומלץ לפנות לבית התוכנה שלה כדי שיתן לה מענה לנושא זה.

 

 

פריסת תשלומים לרשות המיסים

 בחודשים האחרונים הורחבה האפשרות לביצוע פריסות תשלומים. הפריסה הינה באמצעות מייצגים המקושרים לשע"מ בהרשאה לחיוב חשבון. אין צורך בקבלת אישור מראש מרשות המיסים.

מס הכנסה–  הפריסה תתאפשר על חובות שומה בלבד ובהתאם לתנאים המפורטים במערכת. תקופת הפריסה הינה עד 4 תשלומים שווים וסכום החוב לפריסה לא יפחת מ-1,000 ₪ ולא יעלה על 100,000 ₪.

מע"מ – תקופת הפריסה הורחבה ל-עד 4 תשלומים שווים. סכום החוב לפריסה לא יפחת מ-1,000 ₪ ולא יעלה על 100,000 ₪.  הפריסה תתאפשר על דוחות תקופתיים המוגשים למע"מ במועד בלבד ובהתאם לתנאים המפורטים במערכת.

 

פיצוי חרבות ברזל

בהמשך לכתבה הקודמת, נזכיר שניתן להגיש בקשה לפיצוי בגין החודשים 11-12.23 עד 15.4.24.

מי שסבור שנפגע משמעותית בחודשים אלה- כדאי להזדרז.