חוזר 1 2020: השוואה בין קרנות השתלמות וקופות גמל

אנו מפרסמים נתונים בדבר התשואות של קרנות ההשתלמות וקופות התגמולים המצטיינות לפי תשואה שנתית ממוצעת ב-5 השנים וב-3 השנים האחרונות וכן לפי התשואה בשנה האחרונה ואשר יתרות הנכסים ל-31.12.19 הינן מעל מיליארד ש"ח. הנתונים נלקחו מאתר גמלנט>> שבו ניתן בקלות להשוות בין הקרן או הקופה לה הינכם משתייכים לבין קרנות/ קופות אחרות.

כמובן שאנו מציעים לבחון גם פרמטרים אחרים כגון דמי הניהול הנגבים, אלמנט הסיכון שבקרן, יתרת הנכסים בקרן, השירות ונתונים אחרים.

קרנות השתלמות:

קופות תגמולים ופיצויים: