חוזר 2 2018: דיווח מקוון לקרנות פנסיה ולקופות גמל

משרדנו מזכיר שהחל מ-1.2.2019, מחוייב מי שמעסיק 10 עובדים ומעלה להעביר לחברה המנהלת את הקרן או את החיסכון הפנסיוני שהם מנהלים עבור עובדיהם דיווח מקוון על פרטי ההפקדה. חובה זו היתה קיימת ב-2018 על גופים המעסיקים 20 עובדים ומעלה ותחול, כאמור, על כלל המעסיקים.

הדיווח ייעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד במועד שבו נעשית ההעברה.

מטרת ההנחיות להעברת הדיווחים באופן מקוון היא קליטה מסודרת של נתונים, שיוך מהיר של כספים, קבלת משוב על תקינותו הטכנית של הדיווח (היזון חוזר) וכו'. באמצעות הדיווח המקוון אמורים להימנע מקרים שבהם חברות הביטוח פונות למעסיק ו/או לעובד בטענה שלא הופקדו כספים בחודש מסויים- טענה שלעיתים קרובות אינה נכונה.

משרדנו נעזר בלשכות שירות של חברות שכר כדי לבצע את הנחיות החוק ולסייע למעסיקים בכך.

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי ומקצועי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.