חוזר 4 2015: עבודת נוער בקיץ, דמי הבראה ועדכון מס רכישה

א. העסקת נוער

במהלך חופשת הקיץ עסקים רבים מעסיקים נערים ונערות (עד גיל 18). מצאנו לנכון לעדכנכם במספר תנאים כלליים להעסקת בני הנוער, בהתאם לחוקי העבודה:

1. גיל העסקה – ניתן להעסיק נער שמלאו לו 14 שנה, במהלך החופשה.

2. בדיקות רפואיות – נער שמבקש לעבוד חייב להיבדק אצל רופא משפחה ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו.

3. מסירת הודעה – חובה למסור לכל נער, שתקופת העסקתו 7 ימים לפחות, תוך 7 ימים מהיום בו החל את עבודתו, טופס ובו מפורטים תנאיו.

4. שעות עבודה מותרות – מותר להעסיק נער עד 8 שעות ביום.

5. איסור עבודת לילה – חל איסור על העסקת נערים בשעות הלילה (20.00 עד 8.00 לנער עד גיל 16 ו-22.00 עד 6.00 לנער מעל גיל 16).

6. שכר מינימום – תעריף שכר מינימום לנוער עובד הינו:

  • נער עד גיל 16 זכאי לתעריף שכר מינימלי בשיעור 70% משכר המינימום – 3,255 ₪ לחודש ו- 18.81 ₪ לשעה.
  • נער עד גיל 17 זכאי לתעריף שכר מינימלי בשיעור 75% משכר המינימום – 3,487 ₪ לחודש ו- 20.16 ₪ לשעה.
  • נער עד גיל 18 זכאי לתעריף שכר מינימלי בשיעור 83% משכר המינימום – 3,859 ₪ לחודש ו- 22.30 ₪ לשעה.

7. עבודות אסורות – ישנן עבודות, הליכי ייצור או מקוטמות עבודה שלא ניתן להעסיק בהם בני נוער (כגון עגוראי, כבאי, מנהל בעבודות בניה ועוד).

8. מס הכנסה וביטוח לאומי– נער עובד בגילאים 16 עד 18 זכאי לנקודת זיכוי, נוסף על נקודות הזיכוי הרגילות.  נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, אולם המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו.

9. תקופת נסיון – תקופת העסקתו של נער מחייבת תשלום בעד העבודה, החל מהשעה הראשונה, כולל תקופות "התלמדות", "הכנה" וכו'.

 

ב. דמי הבראה

במהלך החודשים יולי- אוגוסט חלק גדול מהמעסיקים משלמים לעובדיהם את דמי ההבראה. נעדכנכם שתעריף דמי הבראה במגזר הפרטי הוא 378 ₪ ליום והזכאות הינה:

 

 5 ימים שנה ראשונה
 6 ימים שנה 2-3
 7 ימים שנה 4-10
 8 ימים שנה 11-15
 9 ימים שנה 16-19
 10 ימים שנה 20 ומעלה

 

 

 

  

 

ג. העלאת מס רכישה

החל מ-23.6.15 הועלה שיעור המס על דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה והועמד על 8% על החלק שעד 4,800,605 ₪ ועל 10% על החלק העולה על סכום זה.

  


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.