חוזר 3: החזרים מביטוח לאומי

החזרים מביטוח לאומי

  • רובנו מכירים את נושא החזרי המס לשכירים, לפיו ישנם מקרים בהם לשכירים מגיעים החזרי מס עבור תשלומים שנוכו לו ביתר ע"י מעסיקיו בשנים קודמות. איננו מודעים לכך, שישנם מקרים רבים בהם נוכו גם תשלומי ביטוח לאומי ביתר. מקרים אלה הינם בעיקר לבעלי הכנסות גבוהות ולשכירים בעלי מספר מקומות הכנסה. בדיקת הזכאות הינה טכנית ופשוטה.
  • נזכירכם שב-2018 ההכנסה המירבית לתשלום ביטוח לאומי עומדת על 43,370 ש"ח ומדרגות המס לעובד שכיר עשויות להגיע ל-12%!   

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.