חוזר 1 2015: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי ופנסיית חובה בשנת 2015 ועדכונים אחרים

עם תחילת שנת 2015, להלן נתונים בסיסיים לגבי שכר העבודה בשנה זו.

 

1. מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

 

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

ש. המס

עד 5,270

10%

עד 63,240

10%

מ-5,271 עד 9,000

14%

מ-63,241 עד 108,000

14%

מ-9,001 עד 13,990

21%

מ-108,001 עד 167,880

21%

מ-13,991 עד 19,980

31%

מ-167,881 עד 239,760

31%

מ-19,981 עד 41,790

34%

מ-239,761 עד 501,480

34%

מ-41,791 עד 67,560

48%

מ-501,481 עד 810,720

48%

מס נוסף מעל 67,560

50%

מס נוסף מעל 810,720

50%

2. שווי נקודת זיכוי הינו 218 ₪ לחודש.

3. דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח עומדת על 43,240 ₪ לחודש.

דמי ביטוח מופחתים יחולו על שכר של 5,556 ₪ לחודש.

שיעור דמי הביטוח מחודש ינואר הינם:

מופחת (ללא שינוי מ-2013)

מלא

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

6.95

3.5

3.45

19.25

12

7.25

 

4. דוגמה להמחשה: גבר תושב ישראל בעל שכר של 10,000 ₪ ללא תנאים סוציאליים וללא נקודות זיכוי על ילדים.  

המיסים שיחולו עליו יהיו:

מס הכנסה                                                            5,270*10%=  527

                                                                              3,729*14%=  522

                                                                                 999*21%=  210

סה"כ        1,259

זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי                                      2.25*218 = (491)

סה"כ מס הכנסה                                                                         768 

 

ביטוח לאומי                                                        5,556*3.5%= 195

                                                                               4,444*12%= 533

סה"כ ביטוח לאומי                                                                     728 

 

סיכום:                                                                 הכנסה                        10,000

מס הכנסה            (768)

ביטוח לאומי        (728)

נטו                        8,504

5. פנסיית חובה

שיעורי ההפקדות לפנסיית חובה, הינם 5.5% גמל עובד, 6% גמל מעביד ו-6% פיצויים.

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.