הגעת המשבר הכלכלי לישראל – המשך כתבה מס' 2

ארצות הברית היא (עדיין) מרכז הכלכלה העולמית, וכשהמצב הכלכלי בארה"ב מידרדר, נפגעת הכלכלה בעולם כולו. נהוג לומר שכשארצות הברית מתעטשת, ישראל מקבלת דלקת ריאות…

  • בעולם גלובלי ובעידן המודרני, המשק הישראלי הוא משק קטן ופתוח ומיתון בפעילות הכלכלית העולמית, מביא לירידה בביקוש למוצרי היצוא של ישראל (כולל בתעשיות ההייטק) ולירידה בהכנסה של המשק.
    הירידה בשערי ניירות הערך בארה"ב ובעולם גורמת ירידה דומה גם בישראל ובכך לשחיקה של ערך הרכוש שבידי הציבור ולירידה בצריכה. כולנו מקבלים בימים אלה את האישורים השנתיים מביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות (ורובנו מגיע להחלטות הנלוות לפרצוץ הכועס…)
  • הקושי לגייס הון ואשראי בשווקים העולמיים פוגע בהשקעות.
  • הפגיעה ביצוא, בצריכה ובהשקעה מתבטאת גם בירידה בביקוש בשוק העבודה, בפיטורים המוניים ובירידה בשכר.

עם זאת, יש לציין שהמשק הישראלי נמצא במצב טוב יחסית, כתוצאה מניהול מדיניות כלכלית אחראית בשנים האחרונות ובעיקר רגולציה טובה על הבנקים (ולהבדיל מאותם הגורמים למשבר שהיו בארה"ב ועליהם נכתב בכתבה הקודמת).

השפעת המשבר בישראל (הנתונים נכון לתחילת אפריל 2009)

  • ירידה תלולה בקצב הצמיחה בישראל – התוצר המקומי הגולמי עלה ב-4% לעומת 5.4% בשנת 2008 (בישראל היתה צמיחה של יותר מ-5% מאז שנת 2004). ברבעון האחרון של 2008 קצב הצמיחה ירד ב- 0.5% במונחים שנתיים!
  • ירידה בהכנסות המדינה ממיסים שהסתכמו ב-184 מיליארד ₪ בלבד ב-2008 לעומת כ-187 מיליארד ₪ ב- 2007. ברבעון הראשון של 2009 גביית המיסים הסתכמה ב-42.4 מיליארד ₪ לעומת 49.7 מיליארד ₪ ברבעון המקביל ב-2008 (ירידה של 17%).
  • עלייה בגרעון הממשלתי – כמובן שהירידה בהכנסות המדינה ממיסים הביאה לעליה גדולה בגרעון. לראשונה מאז 2003 סיימה הממשלה את הרבעון הראשון של השנה בגרעון (הרבעון הראשון הוא תמיד המוצלח ביותר). גרעון זה הסתכם ב-4.8 מיליארד ₪.
  • עליה בשיעור האבטלה – שיעור הבלתי מועסקים מכח העבודה עמד בחודש ינואר 2009 על 6.8% לעומת 6% בחודש יולי 2008. אפילו בנתניה, עירנו האהובה, מספר דורשי העבודה עלה מ-5,251 בפברואר 2008 ל- 7,368 בחודש פברואר 2009.
  • התמוטטות וסגירת עסקים – 20% מהחברות הציבוריות הנסחרות בבורסה התריעו בדוחותיהן הכספיים לשנת 2008 שישנה אי ודאות להמשך פעילותן.