חוזר 2 2016: שכר מינימום, הפרשה לפנסיה וחופשה שנתית

שכר מינימום

ביום 28.06.16 נקבע עדכון לשכר מינימום לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ו-1987, לפיו החל מיום 01.07.16 שכר המינימום הועלה ל-25.94 ש"ח לשעה ו-4,825 ש"ח לחודש למשרה מלאה.

בינואר 2017 תחול פעימה נוספת, ובכך תושלם עליית שכר המינימום ל-26.88 ש"ח לשעה ו-5,000 ש"ח לחודש.

 

הפרשה לפנסיה

שיעור ההפרשות לפנסיה עלה ב-0.5% החל ממשכורת חודש יולי 2016 (אשר משולמת באוגוסט) ויועלה ב-0.5% נוסף ביולי 2017, וזאת בהתאם להבנות החדשות בין ההסתדרות לבין נשיאות הארגוניים העסקיים (תיקון 12).

בפרקטיקה המשמעות היא הגדלת תשלומי המעסיק לקרן הפנסיה מ-6% ל-6.25% (6.5% ב-2017)  מהכנסתו הקובעת של העובד. שיעור הפרשות העובד לפנסיה יעלה גם כן מ-5.5% ל-5.75% (6% ב-2017). בסך הכל שיעור ההפרשות לרכיב התגמולים יגדל באחוז שלם, ושיעור ההפרשות הכולל (עם רכיב הפיצויים) יעלה מ-17.5% ל-18.5% בסוף ביצוע 2 הפעימות.

עובדים הנהנים מהסדר מטיב שבו שיעורי ההפרשות גבוהים יותר, ימשיכו ליהנות מתנאיהם המשופרים.

 

חופשה שנתית

החל מיולי 2016 הוגדל מספר ימי החופשה השנתית של עובדים בעלי ותק של עד 4 שנים, ביום חופשה אחד ובינואר 2017 יתווסף יום חופשה נוסף, וזאת בעקבות תיקון לחוק חופשה שנתית שהתקבל בכנסת ב-07.02.16.

המשמעות היא שהעובדים עם הוותק האמור יזכו ל-15 ימי חופשה בשנה החל מינואר 2016, במקום 14 ימי חופשה שקדמו למועד זה (ול-16 ימי חופשה החל מ-2017), וזאת במונחי ברוטו (כולל שישי-שבת).

למעשה העובדים יזכו לימי החופשה בהתאם למספר ימי העבודה שלהם בשבוע:

שבוע עבודה בן 6 ימים – יזכו ל-13 ימי חופשה נטו ב-2016 (ול-14 ימי חופשה נטו החל מ-2017)

שבוע עבודה בן 5 ימים – יזכו ל-11 ימי חופשה נטו ב-2016 (ול-12 ימי חופשה נטו החל מ-2017)

 

פירוט מלא של הזכאות לימי חופשה, ראו בטבלה להלן:

שנות ותק

זכאות

זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע של 6 ימים

זכאות בימי עבודה בפועל (נטו) בשבוע של 5 ימים

1-4 שנים

           15 ימים החל מ-01.07.2016

          13 ימים החל מ-01.07.2016

        11 ימים החל מ-01.07.2016

5 שנים

16

14

12

6 שנים

18

16

14

7 שנים

21

18

15

8 שנים

22

19

16

9 שנים

23

20

17

10 שנים

24

21

18

11 שנים

25

22

19

12 שנים

26

23

20

13 שנים

27

24

20

14 שנים ואילך

28

25

20

 

שימו לב מעסיקים – אתם רשאים לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופשה שלו, אך יחד עם זאת, העובד רשאי לבקש לנצל ימי חופשה במועדים הנוחים לו ועליכם כמעסיקיו להתחשב בבקשותיו או לנמק את סירובכם בטעמים הגיוניים וסבירים.

 

משרד גריזים מאחל לכם שנה טובה ומלאה בעסקים טובים!

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.