חוזר 1 2016: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי ופנסיית חובה בשנת 2016 ועדכונים אחרים

עם תחילת שנת 2016, להלן נתונים בסיסיים לגבי שכר העבודה בשנה זו.

 

 

1. מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 5,220

10%

עד 62,640

10%

מ-5,221 עד 8,920

14%

מ-62,641 עד 107,040

14%

מ-8,921 עד 13,860

21%

מ-107,041 עד 166,320

21%

מ-13,861 עד 19,800

31%

מ-166,321 עד 237,600

31%

מ-19,801 עד 41,410

34%

מ-237,601 עד 496,920

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

מס נוסף מעל 66,960

50%

מס נוסף מעל 803,520

50%

 

2. שווי נקודת זיכוי הינו 216 ₪ לחודש.

3. דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח עומדת על 43,240 ₪ לחודש.

דמי ביטוח מופחתים יחולו על שכר של 5,678 ₪ לחודש.

שיעור דמי הביטוח מחודש ינואר הינם:

מופחת (ללא שינוי מ-2013)

מלא

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

6.95

3.5

3.45

19.5

12

7.5

 

4. דוגמה להמחשה: גבר תושב ישראל בעל שכר של 10,000 ₪ ללא תנאים סוציאליים וללא נקודות זיכוי על ילדים.  

המיסים שיחולו עליו יהיו:

מס הכנסה

5,220*10%=  522

 3,700*14%=  518

1,079*21%=  227

סה"כ         1,267

זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי                                     2.25*216   = (486)

סה"כ מס הכנסה                                                                         781 

 

 

 

 

ביטוח לאומי                                                        5,678*3.5%= 199

                                                                               4,322*12%= 519

סה"כ ביטוח לאומי                                                                     718

 

סיכום:                                                                        הכנסה                  10,000

מס הכנסה            (781)

ביטוח לאומי        (718)

נטו                        8,501

5. פנסיית חובה

 

שיעורי ההפקדות לפנסיית חובה, הינם 5.5% גמל עובד, 6% גמל מעביד ו-6% פיצויים (צפויים לעלות בהמשך 2016).

  


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.