חוזר 3 2016: חסכון לכל ילד, שכר מינימום, מיסוי דירה שלישית ועוד עדכונים

נו מוצאים לנכון לשתף אתכם במספר עדכונים חשובים לקראת שנת 2017:

 

חסכון לכל ילד

החל מינואר 2017, יפקיד ביטוח לאומי 50 ₪ בחסכון לכל ילד, שמשולמת בעדו קצבת ילדים, בכל חודש ועד לגיל 18. ההורים יכולים לבחור להוסיף 50 ₪ נוספים מידי חודש לטובת החיסכון כאמור לפי הנחיות של אתר "חסכון לכל ילד". ההורים יוכלו לבחור בין קופות גמל להשקעה לבין חשבון בנק באמצעות הודעה לביטוח לאומי. הרשימה כוללת 12 קופ"ג ו-9 בנקים שמתקיים איתם הסכם התקשרות. ניתן לבחור באופציה המועדפת עד סוף מאי 2017. נציין שבקופות הגמל יש מס' מסלולי השקעה בעלי רמת סיכון משתנה ואילו בבנק יהיו מס' מסלולי השקעה עם ריבית קבועה/משתנה/צמודה.

בגיל 18 ניתן למשוך את הכספים וזאת באישור הורה. החל מגיל 21 ניתן למשוך את הכספים ללא אישור ההורה. חשוב לשים לב שלא ניתן להעביר את הכספים במהלך התקופה בין הבנק לקופ"ג ולהיפך. ניתן לעבור בין קופות הגמל השונות ובמקביל לשנות מסלולי השקעה בתוך אותו בנק אם קיימות תחנות יציאה. בכל מקרה דמי הניהול יהיו ממומנים ע"י המדינה.

 

שכר מינימום

בינואר 2017 יעלה שכר המינימום ל-26.88 ש"ח לשעה ו-5,000 ש"ח לחודש. (ר' גם חוזר 2 2016)

 

חוק מיסוי דירה שלישית

מס דירה שלישית אושר במסגרת חוק ההסדרים בליל 21.12.2016. המס החדש יהיה בגובה של 1% משווי הדירה השלישית ותהיה לו תקרה מירבית של 18 אלף ₪ בשנה.  המס יוטל על כל מי שיש לו יותר מ-2.5 דירות (כולל בעלות משותפת על דירה).

פטור יינתן למי שמחזיק 2 דירות זולות ששוויין אינו עולה ביחד על 1.15 מיליון שקל.

אם שווי הדירות יחד בין 1.15 מיליון שקל ל-1.4 מיליון שקל יהיה מס הדרגתי.

מעבר ל-1.4 תמוסה הדירה השלישית בשיעור של 1% משווי הנכס לשנה, כאמור עד לתקרה של 18 אלף ש"ח .

לבעלי דירה שלישית שימכרו אותה, עד חודש אוקטובר 2017, יינתן מענק של עד 75 אלף שקל כדי לפצות אותם על מס שבח ששילמו בעת המכירה, אולם המענק יינתן רק למי שמחזיק היום מעל 2 דירות, בהתאם לקריטריונים שייקבעו על יד שר האוצר באישור וועדת הכספים.

 

מיסוי "חברות ארנק" – חברת מעטים

בחברת מעטים (בשליטה של עד 5 בני אדם), ייתכנו מקרים בהם יש לחייב את אחד מבעלי השליטה באופן ישיר, במס על כלל ההכנסות הנובעות לחברה מיגיעתו האישית. מקרים אלו מתקיימים כאשר:

  • היחיד משמש כנושא משרה בחברה.
  • היחיד נותן שירותים כשכיר/כנותן שירות לחברה.
  • השירותים ניתנים לחברה, כשלפחות 50% מהם מקורם מאדם אחד או קרובו.

עוד הוחלט, שאם מנהל רשות המיסים סבור כי החברה אינה מחלקת את רווחיה לבעלי המניות (דיבידנד) ע"מ להמנע ממס, הוא רשאי להורות לפקיד השומה למסות רווחים אלה כאילו חולקו.

 

ירידת שיעור מס חברות

עפ"י חוק ההסדרים שאושר בליל 21.12.2016 כאמור, מס החברות ירד משיעור של 25% ל- 23% בשתי פעימות וזאת, עפ"י האוצר, על-מנת לעודד הגעת חברות זרות לישראל ולעידוד הצמיחה במשק. הפעימה הראשונה תצא לפועל ב- 1.1.17 ל- 24% והשנייה, שנה לאחר-מכן ב- 1.1.18 ל- 23%.

 

דחיית דיבידנד

ייתכן ותהיה הוראת שעה, שלפיה שיעור המס של הדיבידנד בתקופה 1.1.17-30.9.17 יהיה 25% בלבד. מומלץ להמתין להתפתחויות.

 

 

משרד גריזים מאחל לכם חג אורים שמח!

 

למידע נוסף מומלץ להתקשר למשרדינו 09-8331013.

 

 

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.