חוזר 4 2016: השוואה בין קופות גמל וקרנות השתלמות לסוף 2016

לקראת סוף שנת 2016, אנו ממליצים על הפקדות לקרנות השתלמות ולקופות תגמולים ופיצויים לצרכי חסכון ולצורכי מס.

השוואה זו מומלצת במיוחד בעקבות התחלת הפקדות כספים ע"י ביטוח לאומי, עבור ילדים מתחת לגיל 18, החל משנת 2017. (ר' גם חוזר 3 2016)

 

אנו מפרסמים נתונים בדבר התשואות של קרנות ההשתלמות וקופות התגמולים המצטיינות לפי תשואה שנתית ממוצעת ב-5 השנים וב-3 השנים האחרונות וכן לפי התשואה בשנה האחרונה ואשר יתרות הנכסים ל-31.10.16 הינן מעל מיליארד ש"ח. הנתונים נלקחו מאתר גמלנט שבו ניתן בקלות להשוות בין הקרן או הקופה לה הינכם משתייכים לבין קרנות/ קופות אחרות.

כמובן שאנו מציעים לבחון גם פרמטרים אחרים כגון דמי הניהול הנגבים, אלמנט הסיכון שבקרן, יתרת הנכסים בקרן, השירות ונתונים אחרים.

 

קרנות השתלמות

 

 

שם קופה

מספר קרן

תשואה

יתרת נכסים ל-31.10.16 (מיליוני ₪)

 

 

לתקופה 11.15-10.16

ממוצעת 5 שנים אחרונות

ממוצעת 3 שנים אחרונות

 

 אנליסט השתלמות כללי

962

4.77%

6.57%

5.17%

2,541.2

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

1162

4.67%

7.47%

5.65%

7,550.4

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות

1038           

3.79%

6.47%

4.53%

5,933.3

הפניקס השתלמות-כללי

964

3.12%

6.05%

4.46%

1,041.6

הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

764

2.49%

4.80%

2.94%

1,377.9

 

  

תגמולים ואישית לפיצויים

  

שם קופה

מספר

קרן

תשואה

יתרת נכסים ל-31.10.16 (מיליוני ₪)

 

 

לתקופה 11.15-10.16

ממוצעת 5 שנים אחרונות

ממוצעת 3 שנים אחרונות

 

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

 

1035

4.09%

6.68%

4.69%

4,308.7

הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות

762

2.64%

4.98%

3.15%

1,860.6

 הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

 

502

2.35%

5.68%

3.63%

1,774.9

 הראל אג"ח עד 25% מניות

 

101

1.79%

6.06%

4.19%

11,658.4

 מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

 

223

1.64%

4.29%

2.89%

1,008.2

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.