חוזר 1 2017: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי ופנסיית חובה בשנת 2017 ועדכונים אחרים

עם תחילת שנת 2017, להלן נתונים בסיסיים לגבי שכר העבודה בשנה זו.

1.      מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 6,220

10%

עד 72,640

10%

מ-6,221 עד 8,920

14%

מ-72,641 עד 107,040

14%

מ-8,921 עד 14,320

20%

מ-107,041 עד 171,840

20%

מ-14,321 עד 19,900

31%

מ-171,841 עד 238,800

31%

מ-19,901 עד 41,410

35%

מ-238,801 עד 496,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

מס נוסף מעל 53,333 (*)

50%

מס נוסף מעל 639,996

50%

(*) שימו לב: במדרגה זו היה שינוי מהותי לעומת 2016 –

           רף ההכנסה ירד ל- 53,333 ₪ לחודש (מ-66,960 ₪) וכן שיעור המס עלה ל-3% (במקום 2%).

 

2.      שווי נקודת זיכוי הינו 215 ₪ לחודש.

3.      דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח עומדת על 43,240 ₪ לחודש.

דמי ביטוח מופחתים יחולו על שכר של 5,804 ₪ לחודש.

שיעור דמי הביטוח מחודש ינואר הינם:

מופחת (ללא שינוי מ-2016)

מלא

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

6.95

3.5

3.45

19.5

12

7.5

 

4. דוגמה להמחשה: גבר תושב ישראל בעל שכר של 10,000 ₪ ללא תנאים סוציאליים וללא נקודות זיכוי על ילדים.  

המיסים שיחולו עליו יהיו:

מס הכנסה

6,220*10%=       

622

2,700*14%= 

378

1,080*20% =      

216

סה"כ

1,216

2.25 נק' זיכוי * 215 =

(486)

סה"כ מס הכנסה            

732 

ביטוח לאומי

5,804*3.5%=

203

4,196*12%= 

504

סה"כ ביטוח לאומי

707

                                         

סיכום:

הכנסה     

10,000

מס הכנסה           

(732)

ביטוח לאומי       

(707)

נטו                       

8,561

                                                     

5.      פנסיית חובה

שיעורי ההפקדות לפנסיית חובה, הינם 6% גמל עובד, 6.5% גמל מעסיק ו-6% פיצויים

הערה– שיעורי ההפקדות עלו במחצית השניה של 2016, בהם היו 5.75% – גמל עובד, 6.25% – גמל מעסיק ו-6% – פיצויים.

שימו לב ששוב קיימת הכבדה על המעסיק.

 

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.