חוזר 3 2017: נקודות זיכוי להורים עם ילדים קטנים

רבים מאיתנו מצאו ששכרם נטו עלה משמעותית בחודש יוני.

החל מ-1.1.17 הורים עובדים שלהם ילדים קטנים זכאים להטבות נוספות במס באמצעות תוספת נקודות זיכוי, כדלקמן:

נקודות זיכוי לילד עד גיל חמש

החל מ-1.1.17 הושוו מספר נקודות הזיכוי ל-2 ההורים בגין ילדיהם החל משנת לידתם ועד לשנה שמלאו להם 5 שנים, כדלקמן:

  • ניתנות 1.5 נקודות זיכוי בשנת לידתן של הילד (לפני ההטבה אישה היתה זכאית ל-0.5 נקודות זיכוי וגבר היה זכאי לנקודה אחת)
  • ניתנות 2.5 נקודות זיכוי מהשנה שלאחר לידת הילד ועד השנה שבה מלאו לו חמש. (לפני ההטבה אישה היתה זכאית ל-2 נקודות זיכוי וגבר היה זכאי ל-2 נקודות זיכוי לילד בגיל שנה ושנתיים, לנקודת זיכוי אחת בגיל שלוש ולאפס נקודות זיכוי לילדים הגדולים יותר)

נקודות זיכוי לילד מגיל שש ועד גיל 18

  • ניתנת נקודת זיכוי אחת לאם בגין ילד מגיל שש עד 17.
  • ניתנת מחצית נקודת זיכוי לאם בגין ילד בוגר (שמלאו לו 18 שנים).

 

נדגיש שבגין הוראות מס הכנסה זכאים להטבות רק ילדים שנולדו משנת 2012.

החוק נכנס לתוקף רק לאחרונה, ולכן ההטבה נכנסה מתלוש יוני רטרואקטיבית לתחילת השנה.

 

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.