חוזר 4 2017: השוואה בין קופות גמל וקרנות השתלמות לסוף 2017

לקראת סוף שנת 2017, אנו ממליצים על הפקדות לקרנות השתלמות ולקופות תגמולים ופיצויים לצרכי חסכון ולצורכי מס. 

בקרב העצמאים, צברה קרן ההשתלמות פופולריות גדולה בזכות הטבות המס הנלוות אליה. הקרן פטורה ממס רווחי הון בעת משיכת הכספים, עד לתקרת ההפקדה השנתית. כמו כן, רשאים  החוסכים  לפדות את קרן ההשתלמות בסכום חד פעמי לאחר שש שנים. יתרונות אלה הפכו את הקרן למכשיר אידיאלי להגשמת חלומות קטנים של אמצע החיים: חופשות משפחתיות מפנקות, שיפוצים בבית, מימון אירוע גדול, החלפת רכב וכדומה.

 

 

 

אנו מפרסמים נתונים בדבר התשואות של קרנות ההשתלמות וקופות התגמולים המצטיינות לפי תשואה שנתית ממוצעת ב-5 השנים וב-3 השנים האחרונות וכן לפי התשואה בשנה האחרונה ואשר יתרות הנכסים ל-31.10.17 הינן מעל מיליארד ש"ח. הנתונים נלקחו מאתר גמלנט שבו ניתן בקלות להשוות בין הקרן או הקופה לה הינכם משתייכים לבין קרנות/ קופות אחרות.

כמובן שאנו מציעים לבחון גם פרמטרים אחרים כגון דמי הניהול הנגבים, אלמנט הסיכון שבקרן, יתרת הנכסים בקרן, השירות ונתונים אחרים.

 

קרנות השתלמות

 

 

שם קופה

מספר קרן

תשואה

יתרת נכסים ל-31.10.17 (מיליוני ₪)

 

 

לתקופה 11.16-10.17

ממוצעת 5 שנים אחרונות

ממוצעת 3 שנים אחרונות

 

אלטשולר שחם השתלמות מניות

1377

21.89%

9.70%

11.32%

1,112.0

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

1290

12.21%

6.07%

7.34%

1,603.7

אלטשולר שחם השתלמות כללי

1093            

9.75%

5.09%

6.69%

17,487.1

אנליסט השתלמות כללי

962

8.40%

4.86%

7.47%

3,191.2

הראל השתלמות כללי

154

7.61%

4.23%

5.97%

5,135.1

 

  

תגמולים ואישית לפיצויים

  

  

שם קופה

מספר קרן 

תשואה

יתרת נכסים ל-31.10.17 (מיליוני ₪)

 

 

לתקופה 11.16-10.17

ממוצעת 5 שנים אחרונות

ממוצעת 3 שנים אחרונות

 

ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

 

1036

15.35%

9.60%

11.98%

1,154.2

אנליסט גמל ישראל

811

9.65%

6.29%

8.71%

908.4

בר

 

263

7.75%

3.57%

5.84%

3,862.1

כלל תמר כללי

 

253

7.63%

3.67%

5.85%

11,880.3

קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי

 

229

6.95%

3.71%

5.12%

6,692.0

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.