חוזר 6 2017: פנסיית חובה לעצמאים

החל משנת 2017 חלה חובה על עצמאים לחסוך לפנסיה, בכפוף לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז 2016.

 

הפקדה מינימלית

ההפקדה החייבת המינימלית מורכבת מ-2 מרכיבי הכנסה:

1. הפקדה של 4.45% עד חצי מהשכר הממוצע במשק (58,038 ש"ח – נכון לשנת 2017)

2. הפקדה של 12.55% בעבור חלק ההכנסה, שעד מלוא השכר הממוצע במשק (116,076 ש"ח – נכון לשנת 2017)

* אין חובת הפקדה, בעבור חלק ההכנסה, שגבוה ממלוא השכר הממוצע במשק.

 

דוגמא 1- עצמאי שהכנסתו השנתית (לאחר ניכוי הוצאות מוכרות) היא 100,000 ש"ח:

           1. בעבור חלק ההכנסה עד 58,038 ש"ח        4.45%           2,583 ש"ח

           2. בעבור חלק ההכנסה עד 100,000 ש"ח      12.55%         5,266 ש"ח

                                               סה"כ הפקדה לביטוח פנסיוני      7,849 ש"ח             

 

דוגמא 2- עצמאי שהכנסתו השנתית (לאחר ניכוי הוצאות מוכרות) היא 200,000 ש"ח:

           1. בעבור חלק ההכנסה עד 58,038 ש"ח        4.45%           2,583 ש"ח

           2. בעבור חלק ההכנסה עד 116,076 ש"ח      12.55%         7,284 ש"ח

        * אין חובת הפקדה, על ההכנסה הגבוהה מ-116,076 ש"ח                    

                                               סה"כ הפקדה לביטוח פנסיוני      9,867 ש"ח     

 

 

על מי חלה חובת ההפקדה?

החוק חל רק על מי שעונה לקריטריונים הבאים:

1. הוא עצמאי.

2. הוא בין הגילאים 21-60.

3. הוא רשום כעוסק במע"מ, לפחות 6 חודשים.

חריג– מי שמלאו לו ב-1.1.17 55 שנה לפחות.

 

סנקציות

החל משנת 2018 תחל אכיפה של החוק ועצמאי (שהכנסתו עולה על 63,600 ש"ח) שלא יפקיד עלול לקבל קנס בסך 500 ש"ח, לאחר קבלת התראה מהמרכז לגביית קנסות.

 

 המלצת משרדנו

אנו ממליצים לעצמאים להפקיד לפנסיה, על מנת לנצל את הטבת המס הנובעת מכך (ר' חוזר 5) וכן על מנת לעמוד בדרישות החוק.

 

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.