חוזר 1 2018: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי

ם תחילת שנת 2018, להלן נתונים בסיסיים לגבי שכר העבודה בשנה זו.

 

 

1. מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

 

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

ש. המס

עד 6,240

10%

עד 74,880

10%

מ-6,241 עד 8,950

14%

מ-74,881 עד 107,400

14%

מ-8,951 עד 14,360

20%

מ-107,401 עד 172,320

20%

מ-14,361 עד 19,960

31%

מ-172,321 עד 239,520

31%

מ-19,961 עד 41,530

35%

מ-239,521 עד 498,360

35%

מכל שקל נוסף 

47%

 

47%

 

2. שווי נקודת זיכוי הינו 216 ₪ לחודש.

3. דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח עומדת על 43,370 ₪ לחודש.

דמי ביטוח מופחתים יחולו על שכר של 5,944 ₪ לחודש.

שיעור דמי הביטוח מחודש ינואר הינם:

מופחת 

מלא

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

6.95

3.5

3.45

19.5

12

7.5

 

4. דוגמה להמחשה: גבר תושב ישראל בעל שכר של 10,000 ₪ ללא תנאים סוציאליים וללא נקודות זיכוי על ילדים.  

המיסים שיחולו עליו יהיו:

מס הכנסה                                                            6,240*10%=  624

                                                                              2,710*14%=  379

                                                                                 1,050*20%=  210

סה"כ        1,213

זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי                                      2.25*216= (486)

סה"כ מס הכנסה                                                                         727 

 

 

 

 

ביטוח לאומי                                                        5,944*3.5%= 208

                                                                               4,056*12%= 487

סה"כ ביטוח לאומי                                                                     695 

 

סיכום:                                                                 הכנסה                        10,000

מס הכנסה            (727)

ביטוח לאומי        (695)

נטו                        8,578

 


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.