חוזר 4: בחירות לרשויות המקומיות 30.10.18

יום הבחירות המתקיים ב-30.10.18 נקבע כיום שבתון, לראשונה זה עשרות שנים.

עובד שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכרו הרגיל עבור יום זה.

הזכאות אינה חלה על עובדים בשירותי התחבורה ובשירותים אחרים המפורטים בהודעת שר הפנים או עובד שאינו רשום.

עובד שעובד ביום זה זכאי לשכר בשיעור של 200%, או לשכר רגיל בתוספת שעות חופשה.

השבתון חל רק על הסיבוב הראשון!

 

הערה: לדעת משרדנו, יום שבתון זה הינו מיותר לחלוטין ומהווה פגיעה נוספת בציבור המעסיקים. איננו רואים כל סיבה שבשעה שהקלפיות פתוחות מ-7.00 בבוקר עד 22.00 בלילה ומשך ההצבעה אורך דקות ספורות, המעסיקים ייאלצו לשלם שכר עבודה של יום שלם עבור כלום!

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.