חוזר 6 2018: השוואה בין קופות גמל וקרנות השתלמות לסוף 2018

כאמור בחוזר 5 2018, לקראת סוף שנת 2018, אנו ממליצים על הפקדות לקרנות השתלמות ולקופות תגמולים ופיצויים לצרכי חסכון ולצורכי מס. 

 

אנו מפרסמים נתונים בדבר התשואות של קרנות ההשתלמות וקופות התגמולים המצטיינות לפי תשואה שנתית ממוצעת ב-5 השנים וב-3 השנים האחרונות וכן לפי התשואה בשנה האחרונה ואשר יתרות הנכסים ל-30.11.18 הינן מעל מיליארד ש"ח. הנתונים נלקחו מאתר גמלנט שבו ניתן בקלות להשוות בין הקרן או הקופה לה הינכם משתייכים לבין קרנות/ קופות אחרות.

כידוע, התשואות ב-2018 היו נמוכות בהרבה מאלה של 2017 וזאת עוד לפני המשבר שפוקד את שוקי המניות בימים האחרונים.

כמובן שאנו מציעים לבחון גם פרמטרים אחרים כגון דמי הניהול הנגבים, אלמנט הסיכון שבקרן, יתרת הנכסים בקרן, השירות ונתונים אחרים.

 

קרנות השתלמות

 

 

שם קופה

מספר קרן

תשואה

יתרת נכסים ל- 30.11.18 (מיליוני ₪)

 

 

לתקופה 12.17-11.18

ממוצעת 5 שנים אחרונות

ממוצעת 3 שנים אחרונות

 

הלמן אלדובי כללי

 

132

 

3.56%

3.69%

3.29%

2,483.4

אלטשולר שחם השתלמות מניות

1377

3.35%

8.87%

7.66%

2,407.8

אקסלנס השתלמות לזמן קצר

686

3.33%

4.39%

4.25%

5,212.6

אומגה מסלול כללי

286

3.33%

4.61%

4.54%

2,337.8

ילון לפידות מניות 

8563

3.14%

8.83%

3.14%

1,269.1

 

  

תגמולים ואישית לפיצויים

  

  

שם קופה

מספר קרן 

תשואה

יתרת נכסים ל-30.11.18 (מיליוני ₪)

 

 

לתקופה 12.17-11.18

ממוצעת 5 שנים אחרונות

ממוצעת 3 שנים אחרונות

 

 הלמן אלדובי בר יציב 

257 

3.99%

3.96%

3.56%

3,027

 ילין לפידות מסלול מניות

1036

 

3.54%

8.43%

9.50%

1,246

אלטשולר שחם מניות

 

1375

3.34%

7.70%

8.95%

1,245

קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי

 

229

3.03%

3.91%

3.98%

6,708

בר

 

263

2.99%

3.91%

3.75%

3,883

 

 

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.