חוזר 1 2019: מדרגות מס הכנסה, ביטוח לאומי

עם תחילת שנת 2019, להלן נתונים בסיסיים לגבי שכר העבודה בשנה זו.

 

 

1. מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

 

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

ש. המס

עד 6,310

10%

עד 75,720

10%

מ-6,311 עד 9,050

14%

מ-75,721 עד 108,600

14%

מ-9,051 עד 14,530

20%

מ-108,601 עד 174,360

20%

מ-14,531 עד 20,200

31%

מ-174,361 עד 242,400

31%

מ-20,201 עד 42,030

35%

מ-242,401 עד 504,360

35%

מ-42,031 עד 54,130

47%

מ-504,361 עד 649,560

47%

 

מ-54,131 ש"ח ומעלה

50%

2. שווי נקודת זיכוי הינו 218 ₪ לחודש.

3. דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח עומדת על 43,890 ₪ לחודש.

דמי ביטוח מופחתים יחולו על שכר של 6,164 ₪ לחודש.

שיעור דמי הביטוח מחודש ינואר הינם:

מופחת 

מלא

סה"כ

עובד

מעסיק

סה"כ

עובד

מעסיק

7.05

3.5

3.55

19.6

12

7.6

 

4. דוגמה להמחשה: גבר תושב ישראל בעל שכר של 10,000 ₪ ללא תנאים סוציאליים וללא נקודות זיכוי על ילדים.  

המיסים שיחולו עליו יהיו:

מס הכנסה                                                        6,310*10%=  631

                                                                              2,740*14%=  384

                                                                                 950*20%=  1905

זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי                                        2.25*218= (491)

סה"כ מס הכנסה                                                                         714 

  

ביטוח לאומי                                                         6,164*3.5%= 216

                                                                               3,836*12%= 460

סה"כ ביטוח לאומי                                                                     676 

 

סיכום:                                                                 הכנסה                        10,000


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.