חוזר 2 2019: מכתבים ממס הכנסה לעצמאים

בימים האחרונים רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים בגין אי הפקדה לקופת גמל לקיצבה בשנת 2017.

כאמור בחוזר קודם של משרדנו, החל משנת 2017 קיימת חובה לעצמאים להפקיד לקיצבה לפי השיעורים הרשומים בחוזר. חוסר בהפקדה עלול להביא לקנס בסך 500 ₪.

רשות האכיפה קיבלה את המידע על החוסר בהפקדה מרשות המיסים ומרשות שוק ההון.

לאחר קבלת ההתראה, יתאפשר לעצמאי להפקיד את התשלומים תוך 90 יום ממשלוח התראה, או לבחור בתשלום הקנס.

למתן הבהרות ניתן להתקשר למשרדנו.

 

 


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.