חוזר 3 2019: הנחיות לראש השנה תש"ף

ראש השנה תש"ף יחול בימים ב' ו-ג' 30.9.19 ו-1.10.19.

 

בערב ראש השנה (29.9.19) על העובדים לעבוד בהתאם לנוהג המקובל במקום העבודה או להסכמים הקיבוציים. יום חופשה בערב חג נחשב כיום חופשה מלא.

 

בחג

עובד שכר חודשי שעבד בחג זכאי לתוספת של 50% לשכרו היומי.

עובד יומי או שעתי זכאי לתשלום של 150% משכרו היומי וכן לשעות מנוחה במקום שעות החג שבהן עבד.

עובד זכאי לסרב לעבוד בחג.

 

שי לחג

לא חלה חובה על המעסיק לתת לעובדיו מתנה לחג. עם זאת, אם קיים נוהג לתת מתנה כזו, על המעסיק להמשיך בנוהג זה.

מתנה לחג חייבת במס ומהווה "טובת הנאה" ועל המעסיק לזקוף לעובד את שוויה.

 

חופשה "כפויה" בחגים

המעסיק יכול להחליט על סגירת העסק בערב החג ואף על חופשה מרוכזת והעובדים ישהו בחופשה, בכפוף למגבלות:

1. לעובד קיימת יתרת ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול.

2. יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה שבועיים מראש, אם מספר ימי החופשה הוא 7 לפחות.

 

 משרדנו מאחל לכל לקוחותיו, ידידיו ומכריו שנה טובה, שנת הצלחה ושגשוג, והכי חשוב – בריאות ואושר!

 

למתן מידע נוסף ניתן להתקשר למשרדנו.

 

 


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסויי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.