חוזר 4 2019: היערכות לקראת סוף שנת 2019

לקראת תום שנת המס, מומלץ לדעת שעד סוף השנה (31.12.2019) ניתן להפקיד לקרנות פנסיה, קופות גמל, ביטוחי חיים וקרנות השתלמות כאשר על חלק מהפקדות אלה ניתן לקבל החזרי מס!

החזרי המס מתבטאים בניכוי מההכנסה (הוצאה המפחיתה את נטל המס) ובזיכוי מס (הפחתה ישירה מהמס לתשלום).

להלן נתונים לגבי הטבות המס לשנת 2019 בחיסכון באפיקים השונים:

קרן השתלמות 

תקרת ההכנסה הקובעת עבור עצמאי :    264,000 ₪ שנתי

הפקדה מקסימלית שבגינה עצמאי יכול לקבל הטבת מס : 11,880 ₪ שנתי

משכורת מרבית לשכיר/בעל שליטה שההפרשה בגינה פטורה ממס : 15,712 ₪ לחודש

דוגמה לעצמאי:   

הכנסות שנתיות – 120,000 ₪

הוצאות שנתיות – 40,000 ₪

דהיינו – רווח (הכנסה קובעת) – 80,000 ₪

ההטבה המקסימלית הינה בהפקדת 4.5% מרווח זה – 3,600 ₪.סכום זה ייחשב כהוצאה מוכרת.

הפקדה מעבר לכך טובה לצרכי חסכון אך אינה תורמת לצרכי מס.

 

 קרן פנסיה/קופת גמל

תקרת ההכנסה הקובעת  עבור עצמאי : 211,200 ₪ שנתי

הפקדה מקסימלית שבגינה עצמאי יכול לקבל הטבת מס : 34,848 ₪ שנתי

אנו מזכירים לעצמאים, שישנה חובה לחסוך לפנסיה והרשויות החלו להתריע בפני עצמאים שלא ביצעו את ההפרשה. ר' כתבה קודמת>>

שונות

  • אנו ממליצים לעצמאים לשלם למוסד לביטוח לאומי, עד 31.12.2019 גם את מקדמת 12.2019, כך שהיא תיכלל בתוך ניכויי המס של שנת המס 2019!
  • אנו ממליצים לעצמאים ולחברות לבדוק את הריווחיות שלהם ולהשוות את המס הצפוי להם לשיעורי המקדמות שהם משלמים. זאת על מנת שלא יאלצו לשלם תשלום גדול ולא צפוי עם הגשת הדוח השנתי בשנת 2020.
  • אנו ממליצים לנישומים המדווחים על בסיס מזומן לשקול לתזמן את הכנסותיהם סמוך לתאריך 31.12.19, בהתאם למס הצפוי.
  • אנו ממליצים ללקוחותינו לבחון את ביצועי קרנות הפנסיה שלהם, להשוות אותם לקרנות אחרות (ההשוואה תפורסם בחוזר נפרד בימים הקרובים) ולשקול מכירות של קרנות, על מנת לקזז רווחים/ הפסדים הוניים אחרים.    

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע מיסוי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.