קרן השתלמות כהטבת מס

המשבר הכלכלי הנוכחי מעלה בפנינו דילמות נוקבות – בעוד חלק גדול מהציבור מנסה לשרוד את התקופה ו"להרים את הראש מחוץ למים", חלק אחר מהציבור מצליח לעבור את התקופה בצורה סבירה (במיוחד בישראל שעד כה לא סבלה מהמיתון כמו מדינות אחרות). חלק זה נתקל במדיניות האקטיבית של בנק ישראל שהוריד את הריבית לרמה אפסית ונאלץ להתלבט עם השאלה – מה לעשות עם הכסף?

בשביל להתמודד עם שאלה זו לא תמיד עוזר תואר בחשבונאות, בכלכלה או תואר במשפטים ואפילו קורס מזורז של יועצי השקעות ומנהלי תיקים לא תמיד יספקו את הסחורה. עם זאת – כדאי לדעת שעדיין ישנו אפיק חסכון פטור ממס שאינו מוגבל לגיל הפנסיה בלבד והוא קרנות השתלמות.

קרן השתלמות הינה אפיק חסכון פטור ממס הן על הרווחים לתקופה בינונית והן על רווחי הון (בכפוף לתקרה). ניתן למשוך את הכספים לאחר 3 שנים לצורך השתלמות ולאחר 6 שנים לכל מטרה אחרת. הקרנות אינן מחוייבות להפקיד את כספיהן באגרות חוב ולכן התשואות של הקרנות משתנות. כמובן אין זה אומר שכל הקרנות ספקולטיביות וגם בקרנות ישנו סיווג לפי דרגות הסיכון – סולידיות, גמישות וכו'. התשואה הממוצעת של קרנות ההשתלמות בשנת 2008 (שבה הבורסה בתל אביב ירדה בכ- 50%) ירדה בכ-21%. מאידך – במחצית הראשונה של שנת 2009 התשואה הממוצעת של קרנות ההשתלמות עלתה בכ-19% (לעומת כ30-35% בבורסה בתל אביב).

מומלץ לשקול בתקופה זו חסכון באפיק זה תוך השוואה בין תשואות הקרנות ותוך התייעצות עם מומחים. כדאי להתייעץ עם רואה החשבון שלך לגבי תקרת הפטור להפקדה.

 מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע כלכלי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.