הרחבת מענק לעצמאים ולעסקים בינוניים- קטנים חוזר 12.4.20

סוף סוף חדשות טובות לעצמאים ובעלי עסקים קטנים – בינוניים:   בהמשך לחוזר קודם>> שכתבנו בנושא, ערב החג הכריז משרד האוצר על עידכון התנאים והסכומים לקבלת מענק, כדלקמן:

  • המענק המירבי הוגדל מ-6,000 ₪ ל-10,500 ₪.
  • שיעור המענק יוגדל ל-70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת (ולא 65%, כפי שנקבע עד כה.)
  • הגבלת ההכנסה השנתית של 240,000 ₪ הוגדלה ועומדת על 1 מיליון ש"ח.
  • החיבור לבן הזוג לצורך בדיקת תקרת ההכנסה (הכנסת משק הבית) בוטל.
  • שכירים בעלי שליטה הוכנסו למעגל הזכאים.
  • בדיקת הירידה בהכנסה בסך 25% תהא לגבי החודשים 3-6.20 (ולא 3-4.20 כפי שנקבע בעבר).
  • ההכנסה החייבת הממוצעת תיקבע לפי בחירת העצמאי (2018 או 2019).

כמובן שבתנאים אלה ישנה הרחבה משמעותית של הזכאות לקבלת מענק וייכנסו עוד מאות אלפי עצמאים למעגל הזכאים. עם זאת, נכון למועד זה, לא עודכנו השינויים באתר מס הכנסה ועדיין לא ברורים פרטים טכניים (כגון- דרך קביעת ההכנסה של שכיר בעל שליטה). עדיין לא  ברור מתי יתעדכנו ובאיזה אופן.

מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו שמקבל עידכונים שוטפים ממקורות שונים, ובמיוחד מלשכת רואי החשבון.

נשמח לענות לכל שאלה וסוגייה. נשמח גם לסייע בכניסה לאתר האישי ובדיקת הזכאות למענק.