מענק החזרת עובדים לעבודה בעקבות משבר הקורונה (יוני 2020)

בהמשך לחוזרים קודמים>> שכתבנו, לפני מספר ימים פורסמה הצעת החוק למתן מענקים למעסיקים שיחזירו את עובדיהם מחל"ת.

נוסח הצעת החוק עוד עלול להשתנות וכיום מתנהלים קרבות בנושא בועדת הכספים.

בהתאם לנוסח הצעת החוק, יינתן מענק של 7,500 ₪ לעסקים עבור כל מועסק שישוב לעבודתו החל מיום 1.6.2020. כמו כן, ינתן מענק בסך 3,500 ₪ עבור עובדים שהוחזרו לתעסוקה החל מיום 19.4.20.

המענק יינתן בארבע פעימות שוות בכל חודש וישולם למעסיקים החל מחודש יולי 2020. התשלום יבוצע לאחר תשלום השכר לעובד ואחרי דיווח לשירות התעסוקה של העובד והמעסיק.

סף השכר החודשי שממנו יינתן המענק הוא 3,300 ₪ (עובד ששכרו היה נמוך מכך ויוחזר לעבודה – לא יזכה את מעסיקו במענק).

לא חלה מגבלה על מספר המועסקים המוחזרים ועל הסכום הכולל שיקבל העסק.

הערה: משרדנו נתקל במקרים רבים שבהם עסקים אינם מודעים לזכאותם למענקים (ובמיוחד לפעימה השלישית). בנוסף, הודעות רשות המיסים בנושא הפעימה השלישית מבלבלות ואף מטעות. אנו מציעים שתוודאו זכויותיכם!

משרדנו מקבל מידע ועידכונים ממקורות שונים ונשמח לסייע בתקופה זו.