יחיד או חברה

בפני עסק קיים או עסק חדש ניצבת לעיתים סוגייה מהותית – האם להתאגד כעוסק מורשה (יחיד) או כחברה בע"מ? כתבה זו מעלה את השיקולים העיקריים שיש להתחשב בהם כדי לקבל החלטה נבונה בסוגייה זו:

שיקולי מיסוי

אמנם, מס החברות בשנת 2010 במדינת ישראל הינו 25% ולכאורה, נותרים כ – 75% מההכנסה.

עם זאת – יתרת הכסף עדיין נותרת בחברה ועל מנת להוציאו על בעל המניות למשוך דיבידנד ולשלם מס בשיעור 25% מהיתרה או למשוך משכורת (ובכך להיות ממוסה כמו יחיד).

המס על היחידים הינו לפי מדרגות מס שהגבוהה בהן, בשנת 2010, היא 45% (החל מהכנסה של 472,080 ₪). עם זאת – יש לזכור שעל ההכנסה חלה גם חובת תשלום ביטוח לאומי לפי מדרגות שהגבוהה בהן היא 16.23% (החל מהכנסה של 4,809 לחודש).

נציין שמס החברות אמור לרדת בהדרגה עד ל-18% בשנת 2016 והמס השולי המכסימלי ליחיד אמור לרדת בהדרגה ל-39% בשנה זו.

עם זאת, – ייתכן שלעסק שאין לו  צורך למשוך את כל הרווחים יש יתרון בהקמת חברה היות והוא יכול לשלם מס בשיעור 25% בלבד ולהשקיע את היתרה בתוך החברה.

כמו כן – ישנם יתרונות נוספים כגון – פיצויי פיטורין פטורים עד התיקרה בסך 10,980 ₪, שליטה בגובה ההכנסה המחוייבת במס שולי ועוד.  

שיקול משפטי

חברה בע"מ הינה יישות משפטית נפרדת מבעל המניות וקיים "מסך" משפטי המפריד בינו לבינה. דהיינו – האחריות לחובות החברה היא של החברה עצמה – מה שיכול להוות יתרון גדול. עם זאת – במקרים רבים, הבנקים, הספקים והזכאים האחרים דורשים ערבות אישית של בעל המניות לחובות החברה ובכך מורידים את היתרון המשפטי של החברה.

 שיקול כלכלי

הקמה והחזקת חברה בע"מ הינה יקרה יותר –

רשם החברות – הקמת חברה עולה אגרה של 2,435 ₪ (נכון ל-2010) לרשם החברות ומאות ₪ נוספים לעורך דין. אגרה שנתית לרשם החברות עולה 1,043 ש"ח  (נכון ל-2010).

ראיית חשבון והנהלת חשבונות – חברה נדרשת בניהול חשבונות על פי שיטת ה"חשבונאות הכפולה", דהיינו – כל פעולה צריכה להירשם ב-2 מקומות. דרישה זו מעלה בעשרות אחוזים את מחיר הנהלת החשבונות וכפועל יוצא גם את הביקורת של רואה החשבון ואת מחירו.

 מידע ושקיפות

כאמור בסעיף הקודם – הרישום בחברה הינו רישום מפורט יותר וכך ניתן מידע רב בהרבה. רישומי היחיד כוללים הכנסות והוצאות בלבד בעוד שרישומי החברה כוללים את מצב הלקוחות, הספקים, החייבים, הזכאים, הבנקים, ההלוואות, הרכוש הקבוע וכו'.

במקרה ולעסק יש צורך ברישום מידע לגבי הנעשה בחשבון הבנק (כמו במקרה של עסק עם כמה שותפים) – מומלץ לשקול רישום כפול וחברה בע"מ.

הכנסות משקיע / מכירה עתידית

כאמור – המידע הניתן אצל חברה בע"מ גדול בהרבה והדוחות השנתיים מפורטים (החוק דורש ביקורת של רואה חשבון על דוחות של חברות לעומת יחידים – שאינם נדרשים בכך). בדרך כלל – משקיע או רוכש פוטנציאלי ידרוש דוחות כספיים מפורטים ולא יסתפק בדוחות של יחיד. זאת על מנת לבחון מדדים שונים של החברה (איתנות פיננסית, שינוי בריווחיות ובמבנה ההון העצמי וכו').

   

סיכום: לכל עסק יש את האופי, הדרישות והצרכים שלו. לכן – החלטה שנכונה לעסק אחד, אינה נכונה בהכרח גם לעסק אחר המקביל לו. עם זאת – ליזמים חדשים שאינם בטוחים בהצלחת עיסקם קיימת אפשרות לפתוח עסק חדש כיחיד ולהפוך לחברה רק בשלב מאוחר יותר (התהליך עצמו אינו מסובך, יחסית). לעסקים מבוססים מומלץ  לעבור על השיקולים שהובאו לעיל ולתת משקל לכל שיקול לפי העדפתם האישית ובכך לסייע להם בקבלת ההחלטה.


 
מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע כלכלי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.