חובת הגשת דוח שנתי מקוון למס הכנסה ליחידים

החל משנת 2008, ובהתאם לתיקון 161 לפקודת מס הכנסה, נדרש כל יחיד החייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, להגיש את הדוח השנתי באופן מקוון.

בשנת 2008 עדיין ניתנה אפשרות להגיש את הדוח באופן ידני (למי שהגישו עד ליום 20.10.09). אפשרות כזו לגבי הדוחות של שנת 2009.

ניתן להגיש את הדוח ב-2 דרכים:

שידור באמצעות מערכת המחשב של רשות המיסים (שע"מ) על ידי מייצגים (רואי חשבון, יועצי מס וכו') המחוברים למערכת.

שידור באמצעות האינטרנט (מילוי טופס 1301 ושידורו).

 בסיום התהליך יש להדפיס את הטופס שהופק מהיישום, לחתום, לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים ולהגיש למשרדי מס הכנסה.

 המועד האחרון להגשת דוחות לעצמאים הינו 30.6.2010.

 יודגש שאי הגשת דוח כנדרש הינה עבירה פלילית.

מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע כלכלי.

אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.