רואה החשבון המודרני

רואה החשבון המודרני הוא בעל מקצוע המספק מגוון שירותים פיננסיים לבעל העסק, גם עבור עסקים קטנים ובינוניים. אם בעבר נדרש רו"ח רק חתימה על הדו"ח השנתי של העסק וייצוגו בפני רשויות המס. היום, בהרבה מקרים, מצופה ממנו שיתן ללקוחותיו ייעוץ פיננסי נוסף כגון: בניית תזרים מזומנים, ייעוץ מימוני, בחינת תקציב מול ביצוע, מציאת נקודת האיזון ואף הכנת תוכנית עסקית וליוויה.

על מנת לקבל רישיון כרואה חשבון על המועמד לגשת לבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון, וכן לבצע התמחות של שנתיים במשרד רואי חשבון. במידה והמועמד סיים לימודים מלאים כולל לימודי השלמה, הוא נדרש לעבור שתי בחינות סופיות. מאידך, במידה ולא למד במסגרת לימודים מוסדרים לתואר אקדמאי בתחום, יהיה עליו לעבור כ-15 בחינות הסמכה שונות.

בגלל האופי התובעני ותפקידיו המרובים של רואה החשבון המודרני, לימודי ראיית חשבון חשובים במיוחד. אמנם רישיון יכול לקבל גם מי שלא סיים מסלול לימודים מסודר, אולם קרוב לודאי כי יחסר לרואה חשבון שכזה לא מעט ידע בתחומים משלימים כעסקים, ניהול עיסקי, משפטים ואחרים.

הלימודים והפרקטיקה יסייעו לרואה החשבון בהענקת השירותים כאמור.

בניית תזרים מזומנים ומעקב אחריו חשובים מאד להתנהלותו של העסק ויכולה למנוע היקלעות למצוקה תזרימית מיותרת.

הכנת תקציב תקופתי וניתוח הביצוע מולו מביאה בפני מנהלי העסק מסגרת הוצאות שהוא ינסה לא לחרוג ממנה ויעדי הכנסות שהוא ינסה לעמוד בה. יחד עם נקודת האיזון, נתונים אלה הינם מידע חיוני להתנהלותו השוטפת.

עסקים רבים מעוניינים בסיוע מימוני לצורך התרחבות או לצורך קיום ההון החוזר. בישראל קיימות קרנות שונות שמעניקות סיוע כזה כגון קרן קורתף הקרן חעסקים קטנים ובינוניים וכו' והכרתם יכולה לפתור לעסקים צרכים אלה. בנוסף- התנהלות נכונה מול הבנקים תוך השוואת עמלות ואף התמקחות איתם, יכולה להביא לחסכון כספי ולשיפור תזרים הבנק.

רואה החשבון של העסק, בהיותו נגיש ומצוי בענייניו השוטפים, יכול להכין תוכנית עסקית לעסק וללוות אותה במשך תקופה ארוכה ואף לשמש כחונך של הלקוח שלו.

לסיכום

לקוחות רבים מצפים מרואה החשבון שלהם להפגין יצירתיות ואקטיביות מעבר לעבודת הביקורת הרגילה והשמרנית. רואה החשבון יכול לשמש כאחד ממקבלי ההחלטות בעסק ויכול לנצל את השכלתו ונסיונו בפיתוח העסק ובהצלחתו.

חות רבים מצפים מרואה החשבון שלהם להפגין יצירתיות ואקטיביות מעבר לעבודת הביקורת הרגילה והשמרנית. רואה החשבון יכול לשמש כאחד ממקבלי ההחלטות בעסק ויכול לנצל את השכלתו ונסיונו בפיתוח העסק ובהצלחתו.


מטרת כתבה זו היא להביא לידיעתכם מידע כלכלי.
אין להשתמש במידע זה ללא התייעצות עם אנשי המקצוע במשרד.