נתוני מס שנת 2023

כמידי שנה, אנו מביאים נתונים בסיסיים וחשובים בדבר מיסוי היחידים בארץ. הנתונים כוללים את מדרגות מס הכנסה, מדרגות ביטוח לאומי, נקודות זיכוי ומידע נוסף.

הוספנו גם דוגמה שממחישה בקלות את דרך החישוב של המס. 

נקודות זיכוי מגיעות לכל תושב בישראל ובמקרים מסוימים גם מגיעות נקודות זיכוי נוספות לאוכלוסיות שונות.

 

5. מידע נוסף

  • תקרת ההכנסה המותרת לעוסק פטור תעלה ותעמוד על 107,692 ₪ לשנת 2023.
  •      תקרת ההכנסה הפטורה לשכר דירה למגורים לחודש עלתה והיא עומדת על  5,471 ₪ באותו חודש.
  •   מדרגות המס להכנסות שאינן מיגיעה אישית עד גיל  60 (*) הינן:

הכנסה חודשית (בש"ח)

הכנסה שנתית (בש"ח)

שיעור המס

עד 21,710

עד 260,520

31%

מ-21,711 עד 45,180

מ-21,711 עד 45,180

35%

מ-45,181 עד 58,190

מ-45,181 עד 58,190

47%

מ-58,191 ומעלה

מ-58,191 ומעלה

50%

 

(*) למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית