חוזר 5.22: נקודות זיכוי נוספות

נקודות זיכוי נוספות

בחודש מאי הכנסת אישרה סופית את החוק של שר האוצר בדבר נקודת זיכוי נוספת. נקודה זו מוענקת עבור כל ילד בגילאי 6 עד 12 החל מתחילת שנת 2022. בשל כך, חלק גדול מאיתנו שמח לגלות שהשכר שקיבל בחודש מאי היה גבוה בהרבה מהשכר שקדם לו. זאת היות ונקודות הזיכוי ניתנו רטרואקטיבית מחודש ינואר. פרטים נוספים ניתן לקרוא גם בעמודי הכלכלה

הארכת דמי הבידוד

בהמשך לכתבה הקודמת, הוארכו עד ל-31.7.22 דמי הבידוד לעצמאים שחלו בקורונה או שהיו בבידוד עם ילדיהם. מדובר ב-570 ש"ח ליום (עד לתקרה של 3 ימים). עצמאים שהיו בבידוד בגין מחלה או בידוד של ילדיהם עד גיל 12, יוכלו לקבל סכום זה, עם הצגת הדיווח למשרד הבריאות.

נתוני מאקרו בכלכלת ישראל

כלכלת ישראל מראה נתונים מרשימים בחודשים האחרונים, כולל:

  • מתחילת השנה נרשם עודף של 33.3 מיליארד שקל. שיעור הגירעון מהתוצר ב-12 החודשים האחרונים הגיע למספר אפסי – הנמוך ביותר משנת 2008.  העודף נוצר מהגידול משמעותי בהכנסות המדינה ומנגד, מירידה בצד ההוצאות אשר מקורה בירידה בהיקף הסיוע הכלכלי (כ-3.6 מיליארד ביצוע מצטבר מתחילת השנה לעומת כ-32.7 מיליארד בתקופה מקבילה אשתקד). 
  • שיעור האבטלה במשק ירד לשפל של 50 שנה ועמד על 2.9% במחצית הראשונה של חודש אפריל.

  • כלכלת ישראל צמחה ב-2021 בקצב של 8.1%.  ברבעון הרביעי של 2021 צמח המשק בקצב בשיעור של 16.1%, בהשוואה לרבעון ה-3.
    מדובר בשיעור הצמיחה הגבוה ביותר ב-21 השנים האחרונות.
    בהשוואה בינלאומית, נתוני הצמיחה בישראל גבוהים ממוצע ה-OECD שעומד על 5.3% צמיחה.