פיצוי עסקים חרבות ברזל

פיצוי עסקים במלחמת חרבות ברזל

בהמשך לכתבה הקודמת, גם בנושא זה, מתווה הסיוע דומה לנהוג בתקופת הקורונה. המענק לעסקים במרחק של מעל 40 ק"מ מעזה מוגדר כמענק המשכיות עסק ומבוסס על ההוצאות הקבועות ועל השכר של העסק.

המתווה אושר לגבי החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023.

התנאים למענק הינם:

  • ירידה במחזור של 25% למדווח חד חודשי בין מחזור חודש 10/22 לחודש 10/23.
  • ירידה במחזור של 12.5% למדווח דו חודשי בין מחזור 9-10/22 לחודש 9-10/23
  • ירידה במחזור של 25% למדווחים בין מחזורי חודשים 11-12/22 לחודשים 11-12/23.
  • מחזור מעל 12,000 ₪ עד 400 מיליון ₪ בשנת 2022.
  • חובה להגיש דוח למע"מ לחודשים הרלוונטים (אין חובה לשלם) וכן טופס 102.

ההנחיות שונות בין סוגי עסקים שונים:

עסקים בעלי מחזור שנתי של מתחת ל- 300 אש"ח –  פיצוי של 1750 עד 14025 ש"ח, בהתאם לגודל המחזור ושיעור הירידה (קיימת טבלה מפורטת). תקרת הפיצויים עומדת על 14,025 ₪. 

עסקים בעלי מחזור שנתי מ-300 אש"ח עד 400 מיליון ש"ח –

א. מענק השתתפות בהוצאות קבועות המורכב ממכפלת התשומות ממוצעות מחודש 9.22 עד 8.23 במקדם הפיצוי (קיימת טבלה בהתאם לירידה במחזור).

ב. מענק השתתפות בהוצאות שכר בוחרים את הנמוך מ-2 האפשרויות:

שיעור ירידת המחזור* 0.75* שכר 10.23*1.25 או השכר הממוצע במשק* מספר העובדים.

את התביעה עבור חודש אוקטובר 2023 ניתן להגיש עד 19.02.2024. את התביעה לחודשים 11-12.2023 ניתן להגיש עד 15.4.2024.

להלן קישור למערכת הממוחשבת

לפרטים נוספים ניתן לעיין בכתבה

נשמח להבהיר במידת הצורך ולסייע למתקשים