סיוע במלחמת חרבות ברזל

סיוע במלחמת חרבות ברזל

ביום 9.11.2023 הכנסת אישרה את מתווה הסיוע הכלכלי של המדינה במלחמת חרבות ברזל. הסיוע כולל נושאים רבים, כמו סיוע לתושבי העוטף, דחיות במועדי הגשה, אכיפה ודיווח לרשויות השונות, סיוע לנפגעי פעולות איבה, לנפגעי חרדה, לעובדים ומתנדבים, סיוע למשפחות החטופים והנעדרים ועוד.

בשלב זה, לאור השאלות הרבות שהופנו אלינו, החלטנו להתרכז ב-2 נושאים מהותיים:

החזר ביטוח לאומי עבור מילואים בצו 8 וחל"ת לשכירים ולעצמאים. 

בימים הקרובים נפרסם כתבה בנושא מענקים לעסקים. המערכת הממוחשבת להגשת פניות ובקשות בנושא זה אמורה להיפתח ב-19.11.23.   

החזרי ביטוח לאומי בגין שירות מילואים

רבים גוייסו בצו 8 וחלקם עדיין נמצאים בשירות מילואים.

ביטוח לאומי משלם לכל מי שמשרת במילואים: עובד שכיר, עצמאי, תלמיד ישיבה, סטודנט ומי שאינו עובד.

חישוב התשלום מבוצע ע"י המוסד לביטוח לאומי בלבד. החישוב מתבסס על ההכנסה החודשית החייבת בביטוח לאומי (כשכיר ועצמאי) ב-3 החודשים הקודמים. הכנסה זו כוללת חלק יחסי של תוספות כמו בונוס, הבראה וביגוד ולא כוללת הפרשי שכר.

נציין שלביטוח לאומי קיימים נתונים אלה מדיווחי עבר שעשה המעסיק (טופס 100) ומדיווחי המקדמות של העצמאים. בשל כך המעסיק לא צריך להקלידם אלא רק להקליד באתר ב"ל את מספר תיק המעסיק ות.ז. של העובד.  

כדי להקל בתקופת המלחמה, התשלום ישולם בתחילת כל חודש, ולא בתום תקופת השירות כפי שהיה עד היום.

התוספת בשיעור 40% המשולמת בשגרה, תשולם באופן אוטומטי בסיום תקופת החירום ואין צורך בהגשת תביעה חדשה.

התשלום למגוייסים מתבצע כדלקמן:

עצמאים– אמורים לקבל את התגמול אוטומטית.

שכירים– ביטוח לאומי יעביר את התשלום למעסיק והשכיר זכאי לקבל את התגמול ממנו. 

סטודנטים ולא עובדים-אמורים לקבל את התגמול אוטומטית.

להלן קישור למחשבון ביטוח לאומי לבדיקת הזכאות וסכום ההחזר

תשלום חל"ת

שכירים רבים נעדרו מהעבודה בשל המצב. חלקם טרם חזרו לעבוד. 

בדומה למתווה שהיה בתקופת הקורונה, המדינה תשלם לעובדים אלה בגין ימי ההיעדרות מהעבודה. לשם כך עליהם להירשם כדורש עבודה בלשכת התעסוקה.

על העובד למלא תביעה לדמי אבטלה באמצעות טופס מקוון משותף לביטוח לאומי ולשירות התעסוקה. הגשת טופס זה מהווה גם רישום ראשוני לשירות התעסוקה. לאחר מכן יש להירשם און-ליין באתר שירות התעסוקה ולעקוב אחר ההנחיות בנוגע להתייצבות בלשכה.

הערות נוספות: 

  • תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה-14 יום. 
  • תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה – 6 חודשים. 
  • אין צורך בקיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה. 
  • במידה ועובד לא הגיע לעבודה בשל פחד לצאת מהבית, המעסיק יכול לנכות את ההיעדרות מהשכר או מימי החופשה שלו.
  • עובדים אצל מעסיק שמחוייב לסגור את העסק אמורים לקבל פיצוי.
  • עובדים שנאלצו להישאר בבית ולשמור על ילדיהם (עד גיל 14) שבהחזקתם הבלעדית, קיבלו בעבר פיצוי על כך. זאת אם לא היו לימודים. טרם התקבלו הנחיות לתקופה זו.