חוזר 4.23 עליית שכר המינימום

עליית שכר המינימום 

אחרי 5 שנים ללא העלאה, החל מ-1.4.23 עלה שכר המינימום במשק:

  • שכר המינימום החודשי הינו 5,571.75 ש"ח לעומת 5,300 עד כה (כ-5%).
  • השכר לשעה עלה ל-30.61 ש"ח (לעומת 29.12).
  • שכירים העובדים 5 ימי עבודה בשבוע יקבלו שכר של  257.16 ש"ח ליום. זאת בתנאי שהשכר לכל שעה יהיה לפחות 30.61 ש"ח לשעה.
  • השכר היומי המינימלי לעובדים שיעבדו  6 ימי עבודה בשבוע יהיה 222.87 ש"ח ליום. זאת בתנאי שהשכר לכל שעה יעלה על 30.60 ש"ח לשעה.

בהתאם לסיכומים בין האוצר להסתדרות ולמעסיקים, עליית שכר המינימום צפויה להימשך ולהגיע ל-6,000 ש"ח לחודש  עד אפריל 2025.

החישוב של שכר המינימום החדש נקבע לפי ערך של 47.5% מהשכר ממוצע במשק שעומד על 11,730 שקל בסך הכל.

נזכיר שאי תשלום שכר מינימום או איחור בתשלום שכר זה הינו עבירה פלילית.

רשות המיסים תדרוש אישור לכל עיסקה מעל 25,000 ש"ח

ועדת הכספים אישרה לאחרונה תכנית דרמטית לצמצום השימוש בחשבוניות פיקטיביות. במסגרת התכנית תפעיל רשות המיסים מערך בקרה דיגיטלי שיאשר כל עיסקה לחשבוניות במועד הוצאתן. בכך ישראל אימצה את "המודל הצ'יליאני" למאבק בחשבוניות פיקטיביות.

כל עוסק שיוציא חשבונית בסכום העולה על 25,000 ש"ח יצטרך לקבל מרשויות המע"מ מספר ממוחשב שיוטבע על גבי החשבונית. במידה ולא יונפק אישור כזה – לא ניתן יהיה לקזז את המע"מ בגין העיסקה.

מדובר בעיסקה מעוסק לעוסק אחר.

התכנית אמורה להתממש ב-1.1.24 לגבי כל עיסקה מעל 25,000 ש"ח והסכום יפחת בהדרגה ויגיע ל-5,000 ש"ח מ-1.1.28. שנת 2024 תהא שנת פיילוט שבמהלכה רשויות המס לא יוכלו לפסול מס תשומות שיורטו בידי המערכת הממוחשבת.

כאמור, החוק טרם אושר אך מדובר במהפכה של ממש בנושא דיווחי עסקאות וקיזוזי מע"מ שכדאי להיות ער לה.

לפרטים נוספים    

הקלות לעוסקים פטורים

ועדת הכספים אישרה גם רפורמה בנושא העוסקים הפטורים. החל משנת 2024:

  1. תקרת ההכנסה המאפשרת לעצמאים להירשם כעוסקים פטורים תעלה ל-120,000 ש"ח (כאמור במאמר קודם, התקרה הנוכחית הינה כ-107,692 ש"ח).
  2. תקרה זו לא תשתנה בהתאם למדד בשנים 2024 ו-2025 אלא רק החל מ-2026.
  3. העוסקים הפטורים יהיו זכאים לנכות מהכנסותיהם הוצאות של 30% מהמחזור ללא המצאת קבלות.