עידכוני מענקי קורונה לעצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים- חוזר מיום 18.2.21 – מענק עקב פגיעה ממושכת

בהמשך לחוזרים קודמים>> שכתבנו, להלן מספר עידכונים חשובים:

ביום 10.2.21 נפתחה אפשרות לבקשה למענק סיוע לעסקים עקב פגיעה ממושכת בעקבות נגיף הקורונה.

המענק חל על כלל העסקים במשק שמחזור המכירות ב-2019 היה מ-18,000 ₪ ל-400 מיליון ₪ ועצמאים עם מחזור 300,000 עד 400 מיליון ש"ח.

עוסקים פטורים:

התנאים הינם:

 הוגשה הצהרת הכנסות למע"מ על השנים 2019-2020.

 • סכום ההכנסות לשנת 2020, ללא המענקים, נמוך מההכנסות בשנת 2019 ביותר מ-25% מהכנסות 2019.
 • סך ההכנסות ב-2020 בתוספת כל מענקי ההוצאות הקבועות אינו עולה על סך ההכנסות ב-2019 (אם סך ההכנסות בתוספת המענקים הינו בין 90%-100% מההכנסות ב-2019, ינתן מענק חלקי בשיעור של 65%).

הסכומים הינם:

 • ירידה של 25%-39% במחזור השנתי של 2020 לעומת 2019-       3,000 ₪.
 • ירידה של 40%-59% במחזור השנתי של 2020 לעומת 2019-       5,000 ₪.
 • ירידה של 60% ומעלה במחזור השנתי של 2020 לעומת 2019-     9,000 ₪.

עוסקים פטורים חדשים שהחלו פעילותם ב-1.1.20 עד 29.2.20 – נא לפנות למשרדנו.

עוסקים מורשים בעלי מחזור עד 300,000 ש"ח:

התנאים הינם:

 • הוגשו כל דוחות המע"מ התקופתיים.
 • סכום ההכנסות לתקופה 3-12.20, ללא המענקים, נמוך מההכנסות בשנת 2019 ביותר מ-25% מהכנסות 3-12.19.
 • סך ההכנסות בתקופה 3-12.20 בתוספת כל מענקי ההוצאות הקבועות אינו עולה על סך ההכנסות בתקופה 3-12.19. (אם סך ההכנסות בתוספת המענקים הינו בין 90%-100% מההכנסות ב-3-12.19, ינתן מענק חלקי בשיעור של 65%).

הסכומים הינם:

 • ירידה של 25%-39% בתקופה 3-12.20 לעומת 3-12.19  –             3,000 ₪.
 • ירידה של 40%-59% בתקופה 3-12.20 לעומת 3-12.19                5,000 ₪.
 • ירידה של 60% ומעלה בתקופה 3-12.20 לעומת 3-12.19             9,000 ₪.

עוסקים שהחלו פעילותם ב-1.3.19 עד 31.12.19  או עוסקים חדשים שהחלו פעילותם שהחלו פעילותם ב-1.1.20 עד 29.2.20 – נא לפנות למשרדנו.

עוסקים מורשים בעלי מחזור מ- 300,000 עד 400 מיליון ש"ח:

התנאים הינם:

 •  סך ההכנסות בתקופה 3-12.20 בתוספת כל מענקי ההוצאות הקבועות אינו עולה על סך ההכנסות בתקופה 3-12.19. (אם סך ההכנסות בתוספת המענקים הינו בין 90%-100% מההכנסות ב-3-12.19, ינתן מענק חלקי בשיעור של 65%).
 • העוסק היה זכאי לפחות לשלושה מענקי הוצאות קבועות לתקופות 3-12.20.

הסכומים הינם:

 • החישוב יהיה 60% מהמענקים עבור הוצאות קבועות שהתקבלו בתקופה 3-12.20 מחולקים ב-5 (עוסק מעל 20 מיליון ₪ – מחולקים ב-4).
 • סכום המענק לא יפחת מ-9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪.

שונות

 •  זמן ההגשה יהיה 90 יום החל מיום 10.2.21.
 • התביעה תוגש באתר רשות המיסים.
 • המענק אמור להיות משולם בתוך 14 יום ממועד הגשת הבקשה.
 • המענק חייב במס הכנסה ובביטוח לאומי וידווח בדוח השנתי.
 • המענק פטור ממע"מ.

משרדנו מקבל מידע ועידכונים ממקורות שונים ונשמח לנסות לסייע בתקופה זו.