עדכונים בנושא הקורונה 31.3.20

 

  בהמשך לשאלות שנשאלנו, מצאנו לנכון לעדכן אתכם במספר נקודות:

 חופשה ללא תשלום – בהמשך לחוזר הקודם>> שפרסמנו, נשאלנו מספר שאלות בנושא:

  • זכויות של שכירים בעלי שליטה. לצערנו- שכירים כאלה  (מעל 10% בחברת מעטים) לא עונים להגדרות …..
  • העסקה בחברה שבבעלות קרוב משפחה –  כל עוד העובד אינו מחזיק במניות ואינו בעל שליטה בעקיפין – המוסד לביטוח לאומי אינו מייחס לו שליטה בחברה ובוחן יחסי עבודה (מרות, נוכחות, תשלום בפועל של השכר באופן חודשי) מכאן- שסביר שישולמן לו דמי חל"ת.
  • נזכיר שהמעסיק אינו מחוייב לשלם פנסיה לעובד בתקופת החל"ת, אך הוא אמור לדווח לקרן הפנסיה על הימצאות העובד בחל"ת.
  • מאידך, המעסיק מחוייב לשלם דמי ביטוח לאומי עבור העובד במשך חודשיים….
  • חשוב לדעת שמעסיק לא יכול לכפות על עובד לצאת לחל"ת ומומלץ לקבל את הסכמת העובד בכתב. סירוב העובד עשוי להיות עילה לפיטורים בכפוף לשימוע.

פעילות עסקים בתחום מסחר ופנאי – מצ"ב מסמך המבהיר את ההגבלות על עסקים בתחום זה שממשיכים לפעול, וכן את פירוט העסקים שאינם רשאים לפעול. 

מענק לעצמאים/ עסקים –אתמול (30.3.20) התקבלה החלטה בנושא. משרדנו עדיין לומד את ההחלטה ויוציא חוזר מיוחד.

מועדי דיווח למע"מ –       לעסקים המדווחים מידי חודש, נדחה מועד הדיווח לחודש פברואר ל-26.3.20.

                                            לעסקים המדווחים מידי חודשיים, נדחה מועד הדיווח לחודשים 1-2.20 ל-26.4.20.

דחיית מועד התשלום לביטוח לאומי  –  מועד התשלום לעצמאים בגין חודש מרץ 2020 נידחה ליום 15.5.20.

ניכוי מס במקור –  רשות המיסים החליטה להאריך את תוקף האישורים מיום 31.3.20 ל-30.4.20.

תיאומי מס– רשות המיסים מעניקה ארכה גורפת לתיאומי המס שהסתיימו בשנת 2019 עד לחודש 5.2020.

מקדמות – מציעים שעצמאים וחברות (במיוחד אלה שבמצוקה תזרימית) ישקלו באם להקטין את מקדמות מס הכנסה ו/או ביטוח לאומי שלהם. נציין שניתן להקטין את מקדמות הביטוח הלאומי על ידי הצהרה בלבד.

משרדנו מקבל מידע ועידכונים ממקורות שונים ונשמח לנסות לסייע בתקופה זו.