ריבית על יתרות זכות

ריבית על יתרות זכות

כידוע, אנו נמצאים בתקופה של ריבית גבוהה במשק. נכון לחודש 7.23 הריבית עומדת על 4.75% וריבית הפריים (שגבוהה ממנה ב-1.5%) עומדת על 6.25%. הבנקים גוזרים רווחים יפים בגין ריביות אלה מיתרות החובה, ההלוואות והמשכנתאות שלנו.

מנגד, הבנקים משלמים לנו ריביות (נמוכות בהרבה) בגין פקדונות שאנו סוגרים אצלם. כפי שהזכרנו בעבר, הריביות נתונות למשא ומתן ומומלץ להתמקח עליהן.

רק חלק מהבנקים משלמים לנו  ריבית עבור יתרות זכות, למרות שלרבים מאתנו קיימות יתרות כאלה. נזכיר את בנק לאומי, דיסקונט, הבינלאומי, ירושלים ומזרחי טפחות. במידה ואתם לקוחות של בנקים אלו, מציעים שתבדקו שאתם מזוכים בדפי החשבון.

עם זאת, נדגיש שההטבה הנ"ל מוגבלת מאוד ויכולה להגיע למאות ש"ח בשנה לכל היותר. במידה ואינכם זקוקים לכסף נזיל- מומלץ לבחון אפיקים אחרים. ר' כתבה בנושא.

מקדמה בגין דמי שכירות

בהמשך לכתבות קודמות, ועם תחילת חודש ספטמבר, אנו ממליצים לבעלי הדירות להשכרה לשקול תשלום מקדמה למס הכנסה עבור דמי השכירות. זאת על מנת להפחית את סכום המס שעלול להיות מוטל עליהם בתחילת שנת 2024 עבור הכנסות 2023. 

במידת הצורך, אנו זמינים להתיעצות.

כפל ביטוחים

אנחנו משלמים סכומים אדירים לביטוחי בריאות מידי חודש. בנוסף, כולנו חברים בקופות חולים וחלקנו משלמים עבור ביטוחים משלימים בקופות וזכאים לתנאים המקסימליים בהתרחש מקרה ביטוחי.

נוצר מצב שלחלק גדול מאתנו יש כפל ביטוחים – יתכן והביטוח הפרטי נותן שירות שהמבוטח יכול לקבל דרך קופת החולים. יתכן גם שלמבוטח יש מספר חברות ביטוח שהוא משלם להן על מקרים מקבילים. דוגמאות לכך הן צורך בניתוח, התיעצות עם מומחה, תרופות שלא בסל ועוד.

במקרים אלה, בהתרחש מקרה ביטוחי, המבוטח יקבל פיצוי/ טיפול רק מגורם אחד והתשלום לגורמים האחרים היה מיותר. מדובר בסכומים שיכולים להגיע למאות ש"ח בחודש!

אנו מציעים להתייעץ עם אנשי מקצוע בקשר למקרים כאלה. בנוסף, נציע שתבדקו עם חברות הביטוח בנוגע לביטוח בריאות שבו רק סעיפים שלא כלולים בביטוח דרך קופת חולים.

נאחל לכל חברינו, לקוחותינו ומכרינו שנה טובה וחג שמח