חוזר 2.23

חוזר חודש 2.23 מסביר את הירידה הצפויה בתלוש שכר 3.23 לחלק מאיתנו בעקבות תום ההטבה להורים עובדים. בנוסף, החוזר מביא מידע בסיסי וחשוב בנושא קיצבת אזרח ותיק.

נקודות זיכוי להורים עובדים

בהמשך להטבה שניתנה בימי הממשלה הקודמת והסתיימה בחודש פברואר 2023, שר האוצר מקדם הארכת ההטבה עד תום 2024 ואף להרחיבה להורים של ילדים עד גיל 18.

נזכיר שההטבה הנוכחית הינה להורים לילדים מגילאים 6 עד 12 בעלי הכנסה מיגיעה אישית. שווי ההטבה הינו 235 ש"ח לחודש. 

עם זאת, ההטבה צפויה להיות מוארכת רטרואקטיבית רק לאחר אישור התקציב ורק במשכורת חודש יוני. לכן השכר נטו של חודש 3.23 של חלק מאתנו צפוי לרדת לעומת שכר 2.23.

למידע נוסף

 

קיצבת זיקנה (קיצבת אזרח ותיק)

כידוע, תושבי ישראל זכאים לקבל קצבת זיקנה חודשית. להלן מידע בסיסי בדבר קיצבה זו:

אשה זכאית לקיצבה מגיל 62-65 (בהתאם לתאריך הלידה). גבר זכאי מגיל 67.

גובה הקיצבה הבסיסית הינו מ-1,680 ש"ח לחודש ליחיד וסך 2,525 ש"ח עם תוספת לבן זוג*

* אם שני בני הזוג בנפרד עונים על תנאי הזכאות יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

בנוסף, קיימות התוספות הבאות:

  • מעל גיל 80 התעריפים עולים ל-1,775 ש"ח ליחיד ו-2,620 ש"ח לזוג.
  • תוספת תלויים (כאמור, בן זוג- 845 ש"ח. כל ילד (עד 2 ילדים)- 532 ש"ח).
  • תוספת ותק של 2% לקיצבה עבור כל שנה שהאדם היה מבוטח (עד לגובה של 50%).
  • תוספת דחיית קיצבת זיקנה בשיעור 5% למי שהיו להם הכנסות עבודה ולכן לא קיבלו את מלוא הקיצבה בגיל פרישה.
  • תוספת השלמת הכנסה למקבלי קיצבה ללא הכנסות או בעלי הכנסות נמוכות ובתנאים מסויימים.

על קיצבת זיקנה חל תשלום של ביטוח בריאות.

על מנת לקבל את הקיצבה יש להגיש תביעה לביטוח לאומי.

כדי לקבל את הקיצבה כבר בגיל פרישה יש לעמוד במבחן ההכנסות. אחרי גיל 70 מקבלים את הקיצבה ללא קשר להכנסה.

מומלץ מאוד לבחון זכאות וסכום במחשבון או להיעזר במשרדנו.

למידע נוסף באתר הביטוח הלאומי.

מיסוי שכר דירה למגורים

כאמור בחוזר הקודם, תקרת הפטור לשכר דירה למגורים הינה 5,471 ש"ח. קיימים מספר מסלולים לחישוב מס במקרה של השכרת נכס כזה וחוזר בנושא ייכתב בקרוב.

אנו ממליצים למשכירי דירות שסבורים שצפוי להם תשלום מס לשקול ולפרוס את התשלום לאורך השנה בכדי לא לספוג אותו בבת אחת במועד הדיווח בינואר העוקב.