חוזר 5.23: שכר לנוער בחופש הגדול

שכר לנוער בחופש הגדול

עם בואו של החופש הגדול, נזכיר מספר הנחיות חוק:

  • אסור להעסיק בני נוער שטרם מלאו להם 14.
  • בגילאים 14-16 מותר להעסיק בני נוער רק במהלך חופשות הלימודים, מלבד החרגות.
  • מעל גיל 16 ניתן להעסיק נוער גם במהלך שנת הלימודים כדלקמן:
    • לאחר שעות הלימודים אם נמסרה למעסיק אישור מהמוסד החינוכי בדבר שעות הלימודים.
    • במהלך שעות הלימודים בתנאים מסויימים (כגון אישור מפקח מטעם משרד החינוך). 
  • חשוב: בכל מקרה המעסיק נדרש לקבל אישור רפואי מבן הנוער. כמו כן יש צורך בצילום תעודת הזהות של העובד או של אחד מהוריו (כולל הספח).
 

 

נקודות זיכוי לילדים עד גיל 18

בהמשך לחוזר קודם, נעדכן שהכנסת אישרה בחודש יוני את הרחבת ההטבה שמעניקה להורים נקודות זיכוי. ההטבה תחול גם על ילדים בגילאים 18-13 החל משנת 2024.

התוספת עבור ילדים בגילאים 7-12 שעליה הרחבנו בעבר הוארכה עד לסוף השנה.

 

 

 

 

פסיקה בדבר חובת ספק להודיע על סיום תקופת הנחה

מצאנו לנכון לעדכן אתכם בפסק דין שרלוונטי לרובנו בקשר להנחות מספקים:

במידה וסיכמתם עם ספק על הנחה לתקופה מסויימת, הוא לא יכול לבטלה בתום התקופה ללא הודעה נפרדת. 
נזכיר שבמקרים רבים, חברות (בעיקר גדולות) מפתות אותנו להתקשר איתם במבצעים לתקופות ארוכות. ספקים אלה לא יכולים להעלות את המחיר בתום התקופה ומחוייבים להשאיר את אותו המחיר אלא אם הודיעו לנו על השינוי.
מכאן שאיננו חייבים לתזכר עצמנו בתום התקופה על סיום ההנחה וחובת ההודעה היא על הספק.