חוזר 3.23 – מיסוי שכר דירה למגורים

מיסוי שכר דירה למגורים

כמובטח בחוזר הקודם, ובהמשך לשאלות רבות בנושא, נרחיב בנושא מיסוי שכר דירה למגורים.

קיימים 3 מסלולים אפשריים לבחירה:

א. מסלול פטור – אם ההכנסה משכר דירה נמוכה מ-5,471 ש"ח לחודש, יהיה עליה פטור מלא. אם היא תהיה בין 5,471 ש"ח ל-10,942ש"ח, הפטור יהיה רק על חלק מהסכום ויקטן ככל שההכנסה תעלה. על יתרת הסכום יחול מס מלא.

דוגמה: אם ההכנסה הינה 8,000 ש"ח, המס יחושב כדלקמן:

  1. יחושב סכום השכירות מעל הפטור (8,000-5,471=2,529 ש"ח).
  2. יש להפחית את הסכום שהתקבל מתקרת הפטור (5,471-2,529=2,942 ש"ח).
  3. הפטור יהיה  על סכום זה ועל יתרת ההכנסה (8,000-2,941= 5,059 ש"ח) יחול מס לפי מדרגות ההכנסה הפאסיבית (שלא מיגיעה אישית).
  •  

ב. מסלול מס מופחת בשיעור 10% – ההכנסה תמוסה ב-10% על כל ההכנסה משכירות החל מהשקל הראשון.

במסלול זה יש לשלם את המס עד 30 בינואר של השנה העוקבת.

ג. מסלול מס מלא – ניתן לבחור מיסוי בגובה מדרגות ההכנסה הפאסיביות, כאמור. 

במסלול זה ניתן לנכות מהמס חלק מהוצאות הדירה. 

הערות:

  • הכנסה משכר דירה למגורים- הכוונה לסך ההכנסות מכל הדירות.
  • הפטור הוא לאדם ולא לחברה או ישות עיסקית.
  • המיסוי הוא לפי חודש ולא ברמה שנתית.
  • לפי פסיקת בית משפט, השכרה של מספר גדול של דירות (למעלה מ-10) עלולה להיחשב כהכנסה עיסקית.
  • למידע נוסף ודוגמאות נוספות במקרים מורכבים.

אישורים שנתיים מקרנות הפנסיה וחברות הביטוח

בימים אלו אנחנו מקבלים את האישורים השנתיים מהחברות. מפנים אתכם לחוזר שפירסמנו בתקופה המקבילה אשתקד. מומלץ מאוד להתייחס לאישורים ברצינות בעיקר בנושא דמי הניהול ובחירת המסלול. התיחסות נכונה עשויה לחסוך לכם הרבה כסף!

משרדנו כמובן ישמח לסייע ולהפנות במידת הצורך ובהתאם ליכולתנו.

השכרת חדר מהמשרד

ננצל את ההזדמנות ונעדכן שבמשרדנו התפנה חדר יוקרתי ומרווח להשכרה.

נשמח להוסיף פרטים למי שמעוניין.